Woman contemplates business strategy thought bubble on chalkboard

Veel organisaties vragen zich af wat Data Science nu precies behelst. Welke kansen het biedt. Hoe het zich verhoudt tot bestaande data- en informatietoepassingen reeds aanwezig in de organisatie. Hoe ermee te beginnen en welke kennis nodig is om geschikte toepassingen te ontwikkelen en te implementeren. En wat het betekent om zélf eens aan de slag te gaan met data in de context van Data Science.

Vandaar dat Nippur speciaal een workshop van één dag heeft gemaakt geschikt voor verschillende deelnemers van de organisatie.

Het ochtenddeel is vooral informatief. We lichten toe wat Data Science behelst en plaatsen het in een groter kader, waardoor het makkelijker wordt om vast te stellen waar kansen liggen. In dit deel zitten interactieve elementen waaronder het vaststellen van de maturity van de eigen organisatie ten aanzien van Data Science.

Het middagdeel is vooral bedoeld voor diegene, die zélf eens achter de knoppen willen zitten. We gaan met onze data of, nog liever zelfs, met eigen data van de organisatie aan de slag om Data Science modellen te ontwikkelen in R.

Neem bij belangstelling contact met ons op dan werken we graag een voorstel uit.