Peter Kurstjens


“BI is bij uitstek een terrein waarbij een traditionele IT-aanpak vaak leidt tot een te starre en logge dienstverlening. Agile methodieken kunnen effectief zijn, met name bij de uitlevering van informatie aan de business. Bij de BI-dienstverlening zijn vaak veel groepen in een organisatie betrokken. De uitdaging is vaak om deze groepen effectief te laten samenwerken op basis van een gezamenlijk onderschreven strategie.”.”
Peter Kurstjens (1961, Elektrotechniek, TUE). Peter is mede-oprichter van Nippur en QOSQO. Gebaseerd op decennialange ervaring met het realiseren van BI-oplossingen voor grote organisaties helpt hij de laatste jaren deze organisaties bij het formuleren en effectueren van een BI-Strategie. Daarbij staan Informatiemanagement, Governance, Organisatie, Processen, Architectuur en Technologie centraal.