Over Nippur


Sinds 2002 levert Nippur BI-diensten aan voornamelijk multinationale en grootzakelijke ondernemingen. Door haar focus op BI-strategie dienstverlening en het leveren van leidende rollen in projecten weten haar consultants een belangrijke bijdrage te leveren aan de BI-uitdagingen van haar klanten.

Daarom de naam Nippur


Nippur is de naam van een vroege Sumerische nederzetting in Mesopotamië; de bakermat van onze beschaving. Ongeveer 5000 jaar geleden verruilden mensen hier hun nomadisch bestaan voor een leven in permanente nederzettingen. In Nippur werden bij opgravingen meer dan 30.000 tabletten met spijkerschrift gevonden. Deze eerste geschriften ter wereld hadden als doel zakelijke transacties bij te houden om geschillen te beslechten en de prestaties te beheren van alle verschillende vaklieden die hun bijdrage leverden aan de maatschappij.


Heel erg vergelijkbaar met de praktijk van informatieverwerking en registratie van vandaag, waarbij gegevens over zakelijke transacties worden verzameld en gebruikt om bedrijfsanalyses te ondersteunen en besluitvormingsprocessen te verbeteren.
De hedendaagse samenleving is immens meer complex dan de samenleving van de oude Sumeriërs. Enorme hoeveelheden gegevens moeten efficiënt worden gecommuniceerd en bewaard om de zeer gefragmenteerde processen te ondersteunen. Managers worden overspoeld met data en vinden het praktisch onmogelijk om grip te krijgen op de parameters die hen in staat stellen om de prestaties van de onderneming te optimaliseren.
Wij hebben er onze missie van gemaakt om managers te ondersteunen bij deze taak. Door de uitdagingen te analyseren, oplossingen te bedenken en leiding te geven aan de implementatie van deze oplossingen. Deze oplossingen omvatten aandacht voor processen, organisatie en techniek, en staan algemeen bekend als Business Intelligence (BI) oplossingen.

Management team Nippur


Graag stellen wij het management team voor dat verantwoordelijk is voor Nippur Oirschot respectievelijk Nippur Arnhem.


Peter Kurstjens

Peter Kurstjens

Peter Kurstjens (1961, Elektrotechniek, TUE). Mede-oprichter van Nippur en QOSQO. Gebaseerd op decennia ervaring met het realiseren van BI oplossingen voor grote organisaties helpt hij de laatste jaren deze organisaties bij het formuleren en effectueren van een BI Strategie. Daarbij staan Informatiemanagement, Governance, Organisatie, Processen, Architectuur en Technologie centraal.

“BI is bij uitstek een terrein waarbij een traditionele IT-aanpak vaak leidt tot een te starre en logge dienstverlening. Agile methodieken kunnen effectief zijn, met name bij de uitlevering van informatie aan de business. Bij de BI dienstverlening zijn vaak veel groepen in een organisatie betrokken. De uitdaging is vaak om deze groepen effectief te laten samenwerken op basis van een gezamenlijk onderschreven strategie.”
Pieter Rambags

Pieter Rambags

Pieter Rambags (1964, Information Management Universiteit van Tilburg). Mede-oprichter van Nippur en QOSQO. Verantwoordelijk voor Business Development en binnen Nippur de drijvende kracht achter innovaties op het vlak van (onder andere) Big Data toepassingen. Hij mag nog steeds graag innovatieve projecten leiden die de eerste stappen op onbekend terrein zetten.

“Samenwerken met klanten en collega’s binnen Nippur betekent oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en daadwerkelijk inzetten op innovatie. Dat is wat het werken voor mij zo leuk maakt. Voortdurend grenzen verleggen zodat we onze klanten vandaag én in de toekomst goed kunnen blijven ondersteunen.
Maarten Ketelaars

Maarten Ketelaars

Maarten Ketelaars (1967, Technische Informatica – Informatiesystemen, Tue). Directeur van Nippur Arnhem met focus op Business Development. Hij heeft bij het opzetten van nieuwe Business Intelligence en Datawarehouse oplossingen altijd oog voor de toegevoegde waarde van de organisatie op de lange termijn. De oplossing moet daarbij gedragen worden door de mensen uit de organisatie, zowel business als IT: beheersbaar én uitbreidbaar!

“Het uitdenken van de oplossing, samen met de klant, is al leuk om te doen. En daarna het realiseren in teamverband is nog leuker: samen de hobbels nemen die je altijd tegenkomt. Als je daarna een tevreden klant hebt die een goede oplossing heeft én we samen hebben geleerd van het hele proces is het dubbel genieten.”
Henri Oostindie

Henri Oostindie

Henri Oostindie (1967, Technische Informatica – Informatiesystemen, TuD). Directeur van Nippur Arnhem met focus op People Development. Hij stelt de lange termijn (onder)houdbaarheid van de BI-omgeving als doel, zonder de pragmatiek uit het oog te verliezen. Zijn interesse ligt bij architectuurontwerp voor BI en datawarehouse oplossingen en dan specifiek de raakvlakken en interactie met de algemene business en IT strategie en architectuur.

“Architectuur wordt veelal maar gezien als lastig. Architectuur is niet bedoeld om mensen te beperken in hun werkzaamheden, maar om ze aan te sporen na en vooral ook mee te denken over alle facetten van een oplossing. Zo kom je gezamenlijk tot zowel een passende als ook houdbare oplossing voor de organisatie.”
Suzanne van Es

Suzanne van Es

Suzanne van Es-Dullemond (1973, Industrial engineering and Business Sciences – Fontys Hogescholen). Managing Partner van Nippur Zuid met focus op coaching en ontwikkeling van medewerkers. Als consultant zoekt en vindt zij oplossingen op vragen van klanten, waarvan de klant nog niet wist dat hij ze kon stellen. Zij zorgt ervoor dat de data van de klant zo optimaal mogelijk wordt verwerkt om uiteindelijk de business te verbeteren.

“Het fascineert mij wat data en goede informatie kan doen voor de klant. Hoe het kan helpen om doelen te halen, processen te verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen. Ik doe mijn werk met veel plezier en haal mijn passie uit het creëren van goed werkende BI, data science en Big Data-oplossingen. De laatste jaren ben ik steeds vaker bezig met het aansturen van ontwikkelteams bij de klant, dan met zelf programmeren. Daar is het mijn doel om te zorgen dat elk teamlid optimaal kan functioneren en in zijn kracht zit. Het is heerlijk om mensen onder mijn handen te zien opbloeien, terwijl we samen werken aan mooie projecten in mijn vakgebied.”