Artzen Zonder GrenzenArtsen zonder Grenzen helpt op de plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp, los van ras, geloof of politieke overtuiging. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale hulp, van het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygiënische voorzieningen. Hun teams werken in ziekenhuizen, klinieken, gezondheidsposten, mobiele hulpposten en speciale behandelcentra.

Na de sponsoring aan Tour for Life heeft Nippur nog meerdere malen een donatie gedaan. | 2012-2017