Big Data architectuur in de cloud

Nippur en Universal IT presenteren een case uit de praktijk

Op 21 november presenteerden Nippur en Universal IT op feestelijke wijze hun samenwerking, als gezamenlijke leveranciers van een cloud-platform voor data solutions. De middag in het WTC in Arnhem was goed bezocht. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werden collega’s en relaties via verschillende presentaties meegenomen in het verhaal.

Samenwerking in de praktijk

Universal IT en Nippur werken al langer samen, maar bundelen nu hun expertises op een nieuwe manier voor de klant. In dit geval werd de case gepresenteerd van een geavanceerde varkensstal. In deze stal wordt door tientallen sensoren doorlopend dingen gemeten zoals temperatuur, luchtvochtigheid en ammoniakgehalte. Deze gegevens worden samengebracht in een data architectuur op een HDInsight-omgeving binnen Microsoft Azure (de cloud). Nippur zorgt voor de data solutions en Universal IT neemt de inrichting en beheer van HDInsight en Microsoft Azure voor haar rekening.

Presentaties op het evenement

Pieter Rambags (Nippur) opende de dag met een inleidende presentatie over de totstandkoming van de samenwerking. Hij presenteerde ook de nieuwe Nippur-huisstijl “Taking data to Heart”.

Henri Oostindie (Nippur) nam als tweede het woord. In zijn presentatie lichtte hij de technische oplossing voor het inlezen van de data toe. Zo liet hij zien hoe de Nippur data engineers samen met Universal IT een cloudoplossing hebben ingericht die de sensordata inleest in Azure.

Saskia Riddersma (Nippur) nam ons mee in het data science deel van het project. In haar presentatie legde ze uit hoe zij haar analyses en modellen heeft toegepast en getoetst. Zij gebruikte verschillende data science methoden en technieken om haar hypotheses te staven.

Alex van der Stam (Universal IT) vertelde na de pauze over het cloud-gedeelte van dit project, Hij ging in de implementatie en het beheer van de Microsoft Azure-omgeving. Zo vormt Universal IT belangrijke schakel in het toegankelijker maken van data solutions. Ook gunde hij ons een blik in de toekomst door een bot vragen te laten beantwoorden over de data. In de toekomst verwacht hij dat artificial intelligence (AI) zo een belangrijkere rol zal krijgen. Met spraakcommando’s zullen snel en eenvoudig gegevens op te vragen zijn, over het presteren van de organisatie. Hierdoor zullen rapportages en dashboards minder gebruikt worden.

Bij de borrel na afloop waren de reacties enthousiast. We zijn daarom zeker van plan een volgende editie te organiseren. Daar kunnen we dan de nieuwste resultaten laten zien, want er is nog heel veel mogelijk.

Contactgegevens

Wil je meer weten over data solutions in de cloud, en/of de presentaties van 21 november? Neem dan contact op met ons:
Nippur: info@nippur.nl
Universal IT: info@universal.nl
Meer over onze samenwerking lees je in dit artikel.