Broeder Severinus

Broeder Severinus RoversBroeder Severinus Rovers, afkomstig uit Heeze, heeft 66 jaar in Brazilië gewoond en gewerkt voor en tussen de arme mensen. Hij was een Broeder Redemptorist. Dat houdt in dat hij met zijn professie de gelofte van armoede had afgelegd. Deze gelofte gaf hij gestalte door helemaal niets voor zichzelf te houden en alles aan de arme medemens te geven. Als hij mensen kon helpen aan noodzakelijk levensonderhoud zoals eten, kleding, medicijnen en dekens voelde hij zich de gelukkigste man op de wereld.

Hij had de zorg over de school die onder in het klooster was gevestigd. Deze school werd financieel door hem gesteund. De kinderen kregen allemaal een uniform om te dragen tijdens de schooldagen. Ook werd busvervoer geregeld om de kinderen op te halen en thuis te brengen. Tussen de middag kregen deze kinderen een warme maaltijd vanuit het klooster. Zo waren ze verzekerd van minimaal één goede maaltijd per dag. Deze maaltijd bestond voornamelijk uit rijst met bruine bonen. Ook kwam er regelmatig een schooltandarts voor de verzorging van de gebitten van deze kinderen. Verder werd er voor materiaal gezorgd voor de school zoals schriften, pennen en boeken.

Broeder Rovers steunde ook enkele bejaardenhuizen. Deze bejaardenhuizen zijn naar onze maatstaven ontzettend armoedig. Er was voor een bejaarde enkele vierkante meters ruimte met daarop een armzalig bedje met even zo armoedige lakens en dekens. Ook toiletten en douches waren zeer oud en versleten. Broeder Rovers gebruikte een deel van het geld om lakens, dekens, verband en voedsel te kopen.

Daarnaast kwamen er regelmatig mensen naar het klooster met een hulpvraag. Deze mensen kregen dan éénmaal op de eerste woensdag van de maand een voedselpakket bestaande uit o.a. rijst, bonen, suiker, olie en koffie. Voor de uitreiking van de voedselpakketten kregen deze mensen onderricht in bijvoorbeeld baby verzorging en persoonlijke hygiëne. Ook werden er regelmatig mensen geholpen die medische hulp nodig hadden. Deze mensen mochten dan naar een arts of naar een ziekenhuis gaan en de rekening werd dan door het klooster betaald. Daarnaast werden er veel mensen geholpen aan kleding.

Er was veel geld nodig om dit allemaal te financieren. In Nederland werden rommelmarkten gehouden. Daarnaast ontving hij donaties. Per maand werden 5 pakketten aan kleding vanuit Nederland opgestuurd. Deze pakketten werden verstuurd van de opbrengst van de rommelmarkten en van de donaties. Het overgebleven geld werd op de rekening van broeder Rovers gestort, waarvan hij spullen voor de armen kocht in Brazilië.

Nippur heeft jarenlang een vast bedrag gedoneerd aan broeder Rovers. Broeder Severinus Rovers is 19 februari 2012 overleden. Hierdoor kwam er ook een einde aan het fantastische en onbaatzuchtige werk dat hij in Brazilië leverde.