Data Science, Cloud, Zelfsturend – Het vierde lustrum

Ricardo Jacobs en Tim Hanssen, oktober 2022

De wereld van de data verschuift snel. Waar wij een aantal jaar geleden vooral functietitels als dataarchitect of business intelligenceconsultant hadden, hebben we tegenwoordig datascientists en dataengineers onder contract. 
In 2017 stonden termen als machine learning en deep learning aan de top van de Gartner Hype Cycle, tegenwoordig wordt het op veel plekken bruikbaar toegepast.  
In deze blog blikken we terug op opvallende gebeurtenissen en veranderingen die bij Nippur vanaf 2017 hebben plaatsgevonden.
Personele ontwikkelingen 

In een periode van 5 jaar komen uiteraard nieuwe medewerkers in dienst en gaan er mensen weg. Suzanne maakte de stap naar manager bij Zuid.  
Verder is een opvallende ontwikkeling dat er over het algemeen wat jongere mensen aangenomen worden.  
Voorheen begonnen nieuwe medewerkers bij Nippur aan hun 2e of 3e baan, maar de laatste jaren zijn ook medewerkers bij Nippur aan hun eerste baan begonnen.  
De oorzaak hiervan zal o.a. liggen in de verschuiving van de werkzaamheden en krapte op de arbeidsmarkt. Datascience is relatief nieuw en er zijn pas sinds kort diverse opleidingen die daar goed bij aansluiten. 
Een leuke bijkomstigheid van medewerkers rond de 30/35 jaar is dat er baby’s geboren worden. Bij Nippur waren dat er maar liefst 12 in deze periode. Daarnaast had Henri de eer om de eerste Nippur-opa te worden. Met zo veel jonge aanwas wordt het misschien toch tijd om de Nippur-Sinterklaas weer op te trommelen. 

Met de gestage groei in personeel, werd ook het aandeel benodigde businessdevelopment groter. Waar dit voorheen vooral verantwoordelijkheid van de partners was, zijn ondertussen ook de collega’s Stefan en Gilles verantwoordelijk voor een deel van het portfolio.  

Ontwikkelingen in het veld 

In de laatste vijf jaar zagen we bij Nippur een verschuiving in ons werkveld. Waar vroeger iedereen zijn eigen hardware moest beheren, zien we steeds meer klanten in deze periode naar de cloud overstappen. De cloud biedt ook grote voordelen voor middelgrote ondernemingen, welke op kleine schaal toch veel met data kunnen. Deze middelgrote ondernemingen vormen dan ook een markt die groeit in deze periode. In het algemeen wordt de waarde van data in het bedrijfsleven steeds meer erkend; en de cloud stelt iedereen in staat om op hun eigen tempo op te schalen.  

In 2017 stond ‘Machine Learning’ nog bovenaan de hype cycle van Gartner, sindsdien heeft datascience een vogelvlucht genomen. Dat is iets waar wij als datafanaten graag op inspringen; in de laatste vijf jaar is onze datasciencepropositie dan ook gegroeid. Waar er in het begin nog veel Proof of Concepts uitgevoerd werden, weten onze klanten ons nu te vinden voor de meest uiteenlopende uitdagingen. Een direct resultaat van de komst van datascientists in ons team, is ook het ontstaan van Running on Data, waarbij we deelnemers aan de hand van datasciencemodellen de marathon van Eindhoven laten lopen. Elke sollicitant krijgt nu ook standaard de vraag of hij/zij hardlopen als hobby heeft. 

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen er binnen Nippur voor dat we continu aan onze propositie moeten werken. Daarom verkennen we hoe we de organisatie anders willen inrichten, we ontdekken dat we een cyane organisatie zijn, waar een zelfsturend bedrijfsmodel goed bij past. De eerste zelfsturende teams zijn ondertussen dan ook een feit. De veranderende propositie zorgt er ook voor dat we Qosqo nauwer bij Nippur betrekken zodat die expertise ingezet kan worden bij een nieuw product, NAIA. Met NAIA willen we klanten ontzorgen die vooral focus willen houden op hun eigen kerncompetenties. 

 
Huisvesting 

Door de uitbreiding van onze diensten en het aantrekken van nieuwe talenten, ontstond de behoefte aan een beter passende werkomgeving. Die hebben we gevonden op een steenworp afstand van ons kantoor aan de Spoordonkseweg. 
In 2019 verhuisden we naar De Loop 40 in Oirschot. Een inspirerende plek waar veel ruimte is voor samenwerking en overleg in teams.

Corona 

Een belangrijk gebeuren wat niemand ontgaan is, is natuurlijk corona. Ook bij Nippur moesten we daar onze weg in vinden. Tekenend voor Nippur is de flexibiliteit en betrokkenheid die daarin geboden werd.  
Zo werden er digitale quizzen georganiseerd, een wandeling in een mooi natuurgebied en kregen we af en toe een kleine verrassing via de post. De maandelijkse Nippur Nights vonden digitaal plaats en iedereen kreeg dan even de tijd om te vertellen hoe het (persoonlijk) ging. Bij iedere collega was de impact anders; zo hadden collega’s met jonge kinderen vooral last van de schoolsluitingen terwijl andere, alleenwonende collega’s, vooral behoefte hadden aan sociaal contact. Het was mooi om te zien hoe collega’s elkaar hielpen. Pieter nam bijvoorbeeld de kinderen van collega’s mee op een dagje uit. Andere collega’s hebben veel gewandeld, of periodieke belmomenten ingepland. 

Lustrumviering 

Ter ere van dit lustrum, organiseerde we het symposium “Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’- de eerste duizend dagen” waarmee we de pilot van het Smart Start programma een vliegende start konden geven. 

Geheel volgens traditie hebben we met alle collega’s en hun gezinnen een mooi weekend gehad. Dat weekend verbleven we in De Beekse Bergen. Met een dansvoorstelling voor de kleintjes, een wandeling voor de volwassenen, een heerlijke en gezellige barbecue en een safaritocht sloten we dit lustrum in stijl af.     

Met zó veel veranderingen voelden de afgelopen vijf jaar wederom als ondernemen. Zeker voor de drie MT-leden Suzanne, Henri en Maarten, die het zonder de oprichters in het dagelijkse bestuur moesten doen.  
Peter en Pieter droegen de handschoen langzaam over aan een nieuwe generatie, waardoor ze zelf meer tijd over houden om bourgondisch te genieten. Het blijven toch Nippurianen.