Match made in heaven

De juiste opdracht voor iedere medewerker

Bij Nippur hechten wij aan het vinden van interessante opdrachten voor onze collega’s. Maar het vinden van een mooie opdracht is stap 1. Daarna is het enorm belangrijk om te kijken naar een goede match. Voor collega en opdrachtgever.

Fig 1. Matching als kern bedrijfsactiviteit

Het begint er al mee dat we als bedrijf een uitstraling hebben waar bepaalde opdrachtgevers beter bij passen en vice versa. Of, zoals marketing goeroe Jos Burgers het met veel humor zo treffend verwoordt: “Welke klanten wil je liever niet?”. Naast inhoudelijke kennis is het belangrijk om ook gevoel te hebben voor de ‘fit’. We gaan immers vaak een langdurige relatie aan waarin over en weer veel zal worden samengewerkt. Gevoel voor deze ‘fit’ maakt op voorhand de kans van slagen later veel groter.

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onze collega’s. Zij hebben Nippur uitgezocht vanwege onder andere die fit. Natuurlijk delen we het belang van inhoudelijke kennis, maar daar blijft het niet bij. We gaan als het goed is immers jaren met elkaar op reis door de wereld van data & analytics. Door voortdurend in gesprek te blijven over wat ons beweegt en wie we willen zijn waarborgen we dat iedereen zich thuis kan blijven voelen binnen Nippur.

Dus als zich dan die mooie nieuwe opdracht aandient, dan begint het spel van verkennen. Misschien wel de belangrijkste toegevoegde waarde die je bestaan als bedrijf rechtvaardigt. We kijken naar alle aspecten van de opdracht en met wie we gaan samenwerken. Vervolgens overwegen we alle collega’s, ook zij die al zijn ingezet, om te zien wat een goede match zou kunnen zijn. Daarbij spreken we uitvoerig met eventuele kandidaten om te onderzoeken of onze overwegingen kloppen en waar aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, om de match te doen slagen.

En daar blijft het dan niet bij. Ook gaandeweg houden we samen de vinger aan de pols. Er kunnen zich altijd situaties voordoen, die aanleiding kunnen zijn om de teamsamenstelling te wijzigen. Juist deze zorgvuldigheid maakt dat collega’s zich gehoord en gerespecteerd voelen. Door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven voorkomen we dat mensen zich geïsoleerd en niet gehoord voelen in de opdracht. Uiteindelijk spinnen opdrachtgever en collega en uiteindelijk Nippur hier garen bij.

Samenvattend zou je kunnen stellen dat binnen bedrijven als Nippur de mensen de ‘assets’ zijn waar je heel zuinig op dient te zijn. Zij zijn het bedrijf. Zonder hen heeft een bedrijf als Nippur geen toekomst.