Business Intelligence


Business intelligence (BI) is de manier waarop we van ruwe data nuttige informatie of intelligente rapportages maken. Op basis van jouw strategie realiseren wij bruikbare en waardevolle resultaten. Daarbij maken we vaak gebruik van een BI-architectuur bestaande uit een datawarehouse.

Data & Analytics Strategie


De data & analytics strategie, afgeleid van de algemene bedrijfs- en informatietechnologiestrategie, geeft richting aan de manier waarop een organisatie met data als asset omgaat binnen de organisatie. Om succesvol dataoplossingen te kunnen ontwikkelen en gebruiken is het belangrijk een gemeenschappelijk kader expliciet te formuleren.

Data Warehousing


Een sleutelcomponent in de informatielogistieke architectuur is het datawarehouse. Het is de plaats waar data van alle bronnen op gecontroleerde en goed gestructureerde wijze wordt opgeslagen, verwerkt, gecombineerd met andere gegevens en verpakt voor levering aan de informatieconsument.

Data Architectuur


Welke logische componenten een data platform nodig heeft is afhankelijk van de ambities van een organisatie. Een goede gelaagdheid biedt een flexibele en robuuste omgeving, die de tand des tijds kan doorstaan. Goed denkwerk zorgt voor een logische oplossing. Snel willen leveren op korte termijn is vaak garantie voor grote problemen op de lange termijn.

Data Science


Verbeteren van business processen door voorspelmodellen te gebruiken en los te laten op grote hoeveelheden data. Dankzij nieuwe technologieën komen denkprocessen, die toebedeeld waren aan een beperkte groep specialisten, binnen handbereik om geautomatiseerd worden.

Data Engineering


Het ontwikkelen van data lakes in hadoop vraagt specifieke kennis van Spark, Kafka en andere tools. Vanuit een conceptuele gedachte om robuuste oplossingen neer te zetten zorgen onze mensen op dit vlak voor toekomstvaste oplossingen.

Project Management


Als de kennis en kunde aanwezig is, moet er nog voor worden gezorgd dat iedereen dezelfde richting in gaat, die aansluit bij de belangen van de organisatie. Wij hebben de juiste mensen, die hierbij kunnen helpen. Vaak in een gecombineerde rol, waarbij zowel het organiseren als kennis van de inhoud beiden aanwezig zijn.