Data & Analytics strategie


De data & analytics strategie is een afgeleide van de algemene bedrijfsstrategie. Het geeft richting aan de manier waarop een organisatie data kan laten renderen als fundament om de ambities uit de bedrijfsstrategie te verwezenlijken. Welk technologisch landschap past daarbij, welke processen moet je inrichten en hoe organiseer je dit? Bij Nippur weten we hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk kader duidelijk te formuleren. Zo geven we richting en scheppen we duidelijkheid voor iedereen die binnen een organisatie gebruik maakt van data of eraan werkt. En zo realiseren we uiteindelijk ook effectieve data & analytics oplossingen die aansluiten bij de strategie.

DATA & ANALYTICS STRATEGIE PROJECTEN

Dit zijn de 6 pijlers waar onze data & analytics strategie op zijn gebaseerd:

De hier weergegeven pijlers moeten in samenhang worden gezien bij de totstandkoming van een data & analytics strategie. Immers, succesvolle implementatie van business intelligence oplossingen is méér dan alleen een architectuur en technologie. Het denken in BI-producten en diensten en de daarbij horende processen en organisatie-inrichting, om deze adequaat in de organisatie te kunnen implementeren is essentieel. Bovendien is aandacht nodig voor data governance, zodat vanaf het eerste moment aandacht is voor rollen en verantwoordelijkheden, die nodig zijn om datakwaliteit te borgen.

Nippur beschikt over eigen referentiearchitecturen die als uitgangspunt kunnen dienen bij het vaststellen van een data-architectuur die het best aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Verder ondersteunen we bij het definiëren van de data & analytics strategie.
Met onze bewezen aanpak kunnen we snel en efficiënt een strategie ontwikkelen die optimaal aansluit bij de doelstellingen van jouw onderneming. We doen dit via interviews met belanghebbenden, brainstormsessies en discussiesessies.
Nippur weet als geen ander te helpen om hierover consensus te bereiken in jouw organisatie.

Nippur voert regelmatig datawarehouse & BI-audits en -assessments uit op verzoek van klanten. Daarmee geven we hen duidelijkheid over waar zij staan wat betreft de BI-functie en de inrichting van het BI-landschap. Het geeft inzicht in wat goed is en wat beter kan.