BI & Data Strategie


De BI- & Datastrategie is een afgeleide van de algemene bedrijfs- en IT-strategie. Het geeft richting aan de manier waarop binnen een organisatie wordt omgegaan met data als asset. Bij Nippur weten we hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk kader duidelijk te formuleren waardoor we succesvolle data-oplossingen kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we richting geven en duidelijkheid scheppen voor iedereen die binnen een organisatie gebruik maakt van data of eraan werkt.
Dit zijn de 6 pijlers waar onze BI & Datastrategie op zijn gebaseerd:

De hier weergegeven pijlers moeten in samenhang worden gezien bij de totstandkoming van een BI- & datastrategie. Immers, succesvolle implementatie van Business Intelligence oplossingen is méér dan alleen een architectuur en technologie. Het denken in BI-producten en diensten en de daarbij horende processen en organisatie-inrichting, om deze adequaat in de organisatie te kunnen implementeren is essentieel. Bovendien is aandacht nodig voor data governance, zodat vanaf het eerste moment aandacht is voor rollen en verantwoordelijkheden, die nodig zijn om datakwaliteit te borgen.

Nippur beschikt over eigen referentiearchitecturen die als uitgangspunt kunnen dienen bij het vaststellen van een data-architectuur die het best aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Verder ondersteunen we bij het definiëren van de BI & Datastrategie.
Met onze bewezen aanpak kunnen we snel en efficiënt een strategie ontwikkelen die optimaal aansluit bij de doelstellingen van jouw onderneming. We doen dit via interviews met belanghebbenden, brainstormsessies en discussiesessies.
Nippur weet als geen ander te helpen om hierover consensus te bereiken in jouw organisatie.

Nippur voert regelmatig Datawarehouse & BI-audits en -assessments uit op verzoek van klanten. Daarmee geven we hen duidelijkheid over waar zij staan wat betreft de BI-functie en de inrichting van het BI-landschap. Het geeft inzicht in wat goed is en wat beter kan.