BI & Data Strategie


De BI- & Datastrategie, afgeleid van de algemene bedrijfs- en IT-strategie, geeft richting aan de manier waarop een organisatie met data als asset omgaat binnen de organisatie. Om succesvol data-oplossingen te kunnen ontwikkelen en gebruiken, is het belangrijk een gemeenschappelijk kader expliciet te formuleren. Hiermee wordt richting gegeven en is er duidelijkheid voor iedereen in een organisatie, die werkt aan of gebruik maakt van data binnen de organisatie.
Er zijn zes pijlers waar onze BI & Data strategie op gebaseerd zijn (zie figuur onder).
De implementatie van deze strategie is sterk afhankelijk van de informatiearchitectuur die binnen een organisatie is ingericht, omdat die bepalend is voor de kwaliteit van de verzamelde informatie. In veel organisaties is de informatiearchitectuur onvoldoende ingevuld. In strategieprojecten wordt daarom vaak extra aandacht gegeven aan vraagstukken op het gebied van datakwaliteit.
Nippur ondersteunt bij het definiëren van de BI & Data strategie. Nippur beschikt over een eigen referentiearchitecturen die als uitgangspunt kan dienen bij het vaststellen van een data-architectuur. die het best aansluit bij de behoeften van de organisatie. Nippur heeft een bewezen aanpak waarmee via interviews met belanghebbenden, brainstorm- en discussiesessies snel en efficiënt een strategie kan worden ontwikkeld die optimaal aansluit bij de doelstellingen van de onderneming. Nippur weet als geen ander te helpen met het bereiken van consensus hierover in de organisatie.

Nippur voert regelmatig Datawarehouse & BI-audits en -assessments uit op verzoek van klanten die graag willen weten waar zij staan waar het de BI-functie betreft en waar het de inrichting van het BI-landschap betreft. Het geeft hen inzicht in wat goed is en wat beter kan.