BI & Data Strategie


De BI & Datastrategie is een afgeleide van de algemene bedrijfs- en IT-strategie. Het geeft richting aan de manier waarop binnen een organisatie wordt omgegaan met data als asset. Bij Nippur weten we hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijk kader duidelijk te formuleren waardoor we succesvolle data-oplossingen kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we richting geven en duidelijkheid scheppen voor iedereen die binnen een organisatie gebruik maakt van data of eraan werkt.
Dit zijn de 6 pijlers waar onze BI & Datastrategie op zijn gebaseerd:

De informatiearchitectuur is bepalend voor de kwaliteit van de verzamelde informatie. De implementatie van BI & Datastrategie is hier sterk van afhankelijk. In veel gevallen is de informatiearchitectuur onvoldoende ingevuld. Daarom geven we in strategieprojecten vaak extra aandacht aan vraagstukken op het gebied van de datakwaliteit.

Nippur beschikt over eigen referentiearchitecturen die als uitgangspunt kunnen dienen bij het vaststellen van een data-architectuur die het best aansluit bij de behoeften van uw organisatie. Verder ondersteunen we bij het definiëren van de BI & Datastrategie.
Nippur heeft een bewezen aanpak waarmee we snel en efficiënt een strategie kunnen ontwikkelen die optimaal aansluit bij de doelstellingen van uw onderneming. Dit gebeurt via interviews met belanghebbenden, brainstormsessies en discussiesessies.
Nippur weet als geen ander te helpen om hierover consensus te bereiken in uw organisatie.

Nippur voert regelmatig Datawarehouse & BI-audits en -assessments uit op verzoek van klanten. Daarmee kunnen we hen duidelijkheid geven over waar zij staan wat betreft de BI-functie en de inrichting van het BI-landschap. Het geeft inzicht in wat goed is en wat beter kan.