Business Intelligence


Business intelligence (BI) is de manier waarop we van ruwe data, nuttige informatie of intelligente rapportages maken. Op basis van jouw strategie realiseren wij bruikbare en waardevolle resultaten. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de informatiebehoefte vanuit management- en procesperspectief. Of aan het ontwikkelen van rapportages en BI-applicaties ter sturing van de organisatie. Daarbij maken we vaak gebruik van een BI-architectuur bestaande uit een datawarehouse.
BI voor jouw bedrijf

Een goede BI-oplossing begint bij een goed begrip van jouw organisatie, de branche waar je deel van uitmaakt en begrip van de processen die je hebt ontwikkeld om in de markt te kunnen acteren. Nippur consultants hebben in vele branches voor toonaangevende bedrijven gewerkt. Wij zijn daardoor vertrouwd met de unieke eigenschappen van de diverse branches. Of dat nu high-tech electronics betreft, het bank- en verzekeraarswezen, de gezondheidszorg, onderwijs- of retail-organisaties. Wij zijn in staat om ‘best-practices uit één branche te introduceren in een andere. Juist deze kruisbestuiving is van grote waarde voor onze klanten, merken wij.Implementatie van Business Intelligence

Onze consultants fungeren als de brug tussen business en IT binnen jouw organisatie. Wij zijn in staat om de wensen vanuit de business te vertalen naar concrete toepassingen binnen IT. Daarbij houden we rekening met de belangen van alle stakeholders en de beperkingen van de organisatie en de beschikbare data.

Wij zijn in staat om daarin de leidende rol te pakken. Zo kunnen we medewerkers coachen in het opbouwen van kennis en het werken met de business intelligence-oplossingen. Onze informatie-modelleringsmethode is een uniek instrument om de informatieanalyse efficiënt en effectief uit te voeren. Daarna kunnen we dan een onderbouwde keuze maken voor de te gebruiken technologie. Zo leggen wij een degelijk fundament voor een BI-oplossing, die goed aansluit bij de behoeften binnen jouw organisatie.