Data Architectuur


Door de jaren heen zijn wij als geen ander doordrongen geraakt van het belang van de beschikbaarheid en kwaliteit van data. Dit is uiteindelijk een randvoorwaarde voor het succes van een Data & Analytics oplossing. Een goede data-architectuur begint met het bedrijfsbreed beschikbaar maken van data en het eindigt met inspanningen om afnemers van data te helpen met het extraheren van waardevolle bedrijfsinzichten uit de aanwezige bedrijfsgegevens.

DATA ARCHITECTUUR PROJECTEN

De noodzaak van data architectuur

Weinig klanten komen naar ons toe met de vraag om een goede data-architectuur vorm en inhoud te geven. Vaak blijkt halverwege een lopend datagedreven project, dat belanghebbenden lang niet allemaal tevreden zijn met de resultaten tot nu toe. Een reden daarvan is bijvoorbeeld omdat de brondata niet consistent is en dus moeilijk geïntegreerd kan worden. Een andere reden kan zijn omdat rapportages uitgaan van een ‘single version of the truth’, terwijl de verschillende stakeholders vanuit de eigen bedrijfscontext denken en handelen en de gepresenteerde gegevens niet altijd bruikbaar vinden in de eigen context. Onze ervaring leert dan ook, dat het succes van datagedreven en analytische trajecten sterk afhankelijk is van de bereidheid van bedrijven om hun datamanagement te verbeteren.


Advies voor het verbeteren van datamanagement

BI, datawarehouse en data science trajecten lopen vaak als eerste tegen data-inconsistenties aan. Data-analisten en data scientists overleggen regelmatig met de business over datadefinities. Zo sporen zij datafouten en afwijkingen van dataspecificaties, op. Met een goede data-architectuur worden deze inzichten en daaruit volgende bedrijfsafspraken, onderdeel van bestaande en nieuwe data-oplossingen. Wij kunnen jouw organisatie analytische middelen geven om dataproblemen te identificeren, te analyseren en op te lossen. Wij geloven er heilig in dat de data architectuur geïntegreerd moet worden met die voor (master) datamanagement. Daarover kunnen we je op elk gewenst niveau adviseren: strategisch, tactisch en operationeel. Zo weet je zeker dat alle aspecten rondom data goed worden opgepakt in jouw organisatie.

Wij bieden:

  • Data architectuur advies op maat, gericht op jouw organisatie.
  • Strategische advisering op het gebied van datamanagement.
  • Data-governance maatregelen, zoals borging in operationele processen, de afstemming van datadefinities tussen bedrijfsdomeinen en de introductie van technologie die kan ondersteunen bij het beheer van datadefinities en masterdata.