Data Architectuur


Door de jaren heen zijn wij als geen ander doordrongen geraakt van het belang van datakwaliteit. Dit bepaalt uiteindelijk het succes van de business intelligence, data engineering of data science-oplossingen. Een goede data architectuur begint met de integratie van data in het datawarehouse en het eindigt met inspanningen om klanten te helpen met het extraheren van bedrijfsinzichten uit de aanwezige bedrijfsgegevens.
De noodzaak van data architectuur

Weinig klanten komen naar ons toe met de vraag om een goede data architectuur neer te komen zetten. Vaak blijkt halverwege een ander data driven project dat belanghebbenden lang niet allemaal tevreden zijn met de te verwachten resultaten. Bijvoorbeeld omdat de brondata niet consistent is en dus moeilijk geïntegreerd kan worden. Of omdat rapportages uitgaan van een ‘single version of the truth’, terwijl de verschillende stakeholders vanuit de eigen bedrijfscontext denken en handelen en de gepresenteerde gegevens niet altijd bruikbaar vinden in de eigen context. Onze ervaring leert dan ook, dat het succes van analytische trajecten sterk afhankelijk is van de bereidheid van bedrijven om hun datamanagement te verbeteren.


Advies voor het verbeteren van datamanagement

Het datawarehouse team loopt vaak als eerste tegen data-inconsequenties aan. Zij overleggen regelmatig met de business in overleg over datadefinities. Zo sporen zij datafouten (dan wel afwijkingen van dataspecificaties) op. Wij kunnen de business analytische middelen geven om dataproblemen te analyseren en op te lossen. Wij geloven dan ook dat de data architectuur geïntegreerd moet worden met die voor masterdata-management. Daarover kunnen we je adviseren op elk gewenst niveau: strategisch, tactisch en operationeel. Zo weet je zeker dat alle aspecten goed worden opgepakt in jouw organisatie.

Wij bieden:

  • Strategische advisering op het gebied van datamanagement.
  • Data Profiling, Datakwaliteitsrapportages, Masterdata-integratie en -opschoning.
  • Data-governance maatregelen, zoals borging in operationele processen, de afstemming van datadefinities tussen bedrijfsdomeinen en de introductie van technologie die kan ondersteunen bij het beheer van datadefinities en van master data.