Data Science


Wij helpen je nòg meer waarde uit je data te halen dankzij de toepassing van voorspellende modellen. Onze data & analytics gedreven blik samen met jouw inzicht in je bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat we veelbelovende data science toepassingen identificeren. We passen exploratieve data science toe om de potentiële waarde van data science-toepassingen zo snel en laagdrempelig mogelijk te toetsen. Door ontwerp, ontwikkeling en verantwoorde implementatie van data science-oplossingen zetten we de potentiële waarde om in daadwerkelijke toegevoegde waarde. We helpen jouw organisatie ook graag op weg om deze werkwijze zelf eigen te maken. Daarnaast geven we workshops om kennis te maken met data science en bieden we de mogelijkheid om, grasduinend in jullie eigen data, een dagdeel in de schoenen van een echte data scientist te stappen.

DATA SCIENCE PROJECTEN

Dankzij in snel tempo vernieuwende technologieën worden steeds meer statistische en wiskundige modelleertechnieken beter toegankelijk gemaakt voor praktische toepassingen. Voor een goed gebruik van deze technologieën is een aantal competenties nodig. Je moet in staat zijn de doorvertaling te maken van dergelijke modelleertechnieken naar bedrijfsprocessen en beschikbare data. Diepgaande kennis van onderliggende voorspeltechnieken is nodig voor verantwoordelijke toepassing. Tenslotte moet je behendig zijn op het gebied van data, programmeren en integratie. Nippur helpt bedrijven hier op diverse manieren mee.

De data scientists in ons team hebben veelal een econometrische achtergrond. Zij beschikken over gedegen kennis en ervaring om praktische data science toepassingen te realiseren en weten precies te bepalen in welke gevallen welke hulpmiddelen ingeschakeld moeten worden. We hebben ook een samenwerking met Universal IT om cloudplatformen beschikbaar te maken, variërend van data science labs tot volwaardige productie omgevingen voor operationele toepassingen. Deze zetten we in bij organisaties die zelf (nog) niet de juiste middelen beschikbaar hebben.

Dankzij de inzet van onze data science competentie kan meer waarde uit de data van jouw organisatie gehaald worden. Je krijgt meer grip op de toekomst en kunt zelfs streven naar geautomatiseerde besluitvorming als ultieme stap. Uiteraard gebeurt dit wél met respect voor de mens in het geheel.