Data Warehousing


Het datawarehouse vervult vaak een sleutelrol in de informatielogistieke architectuur. Het is de plaats waar data van alle bronnen op gecontroleerde en goed gestructureerde wijze wordt opgeslagen, verwerkt en gecombineerd met andere gegevens. Uiteindelijk worden deze gegevens verpakt voor levering aan de informatieconsument.

DATA WAREHOUSING PROJECTEN

Best practices in datawarehousing

Nippur zoekt altijd naar best practices. We boeken de laatste jaren veel succes met het selecteren en toepassen van zogenaamde datawarehouse management- en generatiesystemen. Deze systemen maken het mogelijk om een datawarehouse-architectuur sneller en betrouwbaarder op te bouwen en te beheren conform industrie standaarden en richtlijnen. Daarmee kunnen de doorlooptijden van datawarehouse-projecten aanzienlijk worden verkort.


Slimme oplossingen
Nippur is bekend met de gangbare vormen van datamodellering nodig voor een goede BI-architectuur. Afhankelijk van de keuzes in de architectuur gebruiken we modelleringsconcepten als dimensioneel modelleren, het historisch data archief en data vault. Daarbij kijken we altijd wat de consequenties zijn voor de benodigde ETL. En daar waar mogelijk gebruiken we slimme oplossingen om met name grote delen van de modellen én de programmatuur te genereren. Met het genereren van code kun je snel meters maken waardoor het bedrijfsrisico met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van data solutions, sterk wordt ingeperkt. Ook gaat de time-to-market van nieuwe data solutions factoren sneller. Daarbij gebruiken we vaak Quipu, een datawarehouse managementsysteem waarmee datawarehouse-oplossingen gegenereerd kunnen worden.