Project Management


Nippur helpt niet alleen op inhoudelijk vlak. Als de kennis en kunde al aanwezig zijn, dan is het zaak om projecten en processen goed en effectief te organiseren en aan te sturen. Wij hebben de juiste mensen die hierbij kunnen helpen. Vaak gebeurt dat in een gecombineerde rol, waarbij zowel het organiseren als de inhoudelijke kennis aanwezig zijn.
Of je nou een goed draaiende IT-projectorganisatie tot je beschikking hebt, of pas net begint met BI en data warehousing, het helpt om een ervaren projectmanager of zelfs programmamanager aan boord te hebben. Onze ervaren specialisten hebben zowel een gedegen achtergrond op het gebied van data, als op projectmanagementvlak.

Daar komt bij dat dataverbetertrajecten vaak een eigen dynamiek kennen, waarbij goede afstemming en begrip tussen IT en de gebruikers van de informatie van cruciaal belang zijn. Wij begrijpen dat.

Wij helpen op diverse niveaus:
  • Onze scrummasters weten als geen ander het team te inspireren en te coachen met nieuwe en slimme technische oplossingen, terwijl de wensen van de business snel en efficiënt gerealiseerd worden.
  • Ten tweede kunnen we een projectmanager inzetten, die de scrummaster ontzorgt waar het de projectorganisatie betreft. Deze zorgt ervoor dat blokkades worden voorkomen en voorzieningen worden getroffen voor een soepele sprintcadans. Die ook het stakeholder-management voor zijn rekening neemt.
  • Bij een grote(re) data- en analytics-implementatie kan een programmamanager een aantal projecten definiëren en beheren door projectmanagers te faciliteren en te coachen. De programmamanager is gewend om te communiceren met alle stakeholders, zeker als sprake is van risicodragende investeringen in data solutions.