Project Management


Nippur helpt niet alleen op inhoudelijk vlak. Als de kennis en kunde aanwezig is, dan is het zaak om projecten en processen goed en effectief te organiseren en aan te sturen. Wij hebben de juiste mensen, die hierbij kunnen helpen. Vaak in een gecombineerde rol, waarbij zowel het organiseren als kennis van de inhoud beiden aanwezig zijn.
Of je nou een goed draaiende IT-projectorganisatie tot je beschikking hebt, of pas net begint met BI en data warehousing, het helpt om een ervaren projectmanager aan boord te hebben. De ervaren specialisten van Nippur hebben zowel een gedegen achtergrond op het gebied van data, als op projectmanagementvlak.

Daar komt bij dat data verbetertrajecten vaak een eigen dynamiek kennen, waarbij goede afstemming en begrip tussen IT en de gebruikers van de informatie van cruciaal belang zijn. Wij begrijpen dat.

Wij helpen op diverse niveaus:
  • Allereerst kan dat in de vorm van een scrummaster van Nippur. Die weet als geen ander het team inspireren en coachen met nieuwe, en slimme technische oplossingen, terwijl de wensen van de business snel en efficiënt gerealiseerd worden.
  • Maar als er veel verwachtingen gemanaged moeten worden bij diverse stakeholders helpen we onze klanten ook graag. Wij hebben een aantal zeer ervaren medewerkers, die ook zwaardere rollen op zich nemen en grotere programma's op een manier organiseren dat alle neuzen dezelfde kant op gaan wijzen.