Geldrops Geluk voor Ghana

Geldrops Geluk voor GhanaEen kind in Ghana maakt weinig kans op een goede toekomst zonder opleiding. Geen opleiding betekent geen baan en dus geen geld om bijvoorbeeld eten te kopen. Het leren van de Engelse taal speelt daarbij een cruciale rol. Elk kind in Ghana heeft recht op goed onderwijs. Daarom zet de stichting Geldrops Geluk voor Ghana zich in om basisscholen in en om het platteland van Tamale op te knappen.

PROJECT 2012, EDUCATIECENTRUM BOGUNAYILI COMMUNITY
De stichting leerde Alhassan Salifu Baba kennen. Een jongeman die zich bekommert om het welzijn van de jeugd in zijn gemeente. Hij zet zich al jaren in om, met hulp van anderen, fondsen te werven waarmee projecten gestart kunnen worden. Projecten waarmee hij scholieren en studenten, maar ook andere jonge mensen die om verschillende redenen vroegtijdig van school moesten, een doel geeft en ze leert voor zichzelf te zorgen. Hij bouwde met behulp van ontvangen fondsen bijvoorbeeld een werkplek waar jonge vrouwen leren zeep te maken en kleding te naaien. Die kunnen zij verkopen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Daarnaast worden sportactiviteiten georganiseerd en voorlichting gegeven over onderwerpen als persoonlijke hygiëne, HIV/Aids en het belang van jonge meisjes om ook zoveel mogelijk naar school te gaan in plaats van te werken.

Om al deze projecten en activiteiten uit te kunnen voeren werd een start gemaakt met de bouw van een educatiecentrum. Helaas was het fondsengeld al snel op, met als gevolg dat er alleen viermuren stonden. Voor de stichting ‘Geldrops Geluk voor Ghana’ was dit reden om geld in te zamelen voor de afbouw van dit centrum als project voor 2012. Nippur heeft de financiële bijdrage geleverd waarmee dit project is afgerond.