Kidz Active Ghana

Kidz Active, GhanaNoord-Ghana is het armste deel van Ghana, waarvan Tamale de hoofdstad is. Hier wonen zo’n 350.000 inwoners. De scholingsgraad is er laag. Hierdoor is het percentage analfabeten relatief hoog en het aantal mensen dat Engels spreekt beperkt. Vooral de kinderen uit de omliggende dorpen gaan meestal niet naar school. Bijvoorbeeld omdat er geen geld voor scholing is, omdat ze op hun jongere zusjes of broertjes moeten passen, of omdat ze op het land moeten werken. De ouders weten vaak niet hoe belangrijk scholing is.

Kidz Active heeft in samenwerking met donateurs, vrijwilligers en autochtone leerkrachten een school gebouwd en opgestart. De school is bedoeld voor de kansarme kinderen afkomstig uit dorpjes rond Tamale. De school kan zo’n 400 kinderen plaatsen. Er wordt lesgegeven in kleinere klassen dan in Ghana normaal is.

Nippur heeft in 2014 een donatie gedaan aan Kidz Active ten behoeve van realisatie van het toiletgebouw voor de school.