Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Wij zijn ons als organisatie bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nippur definieert MVO volgens de definitie van MVO Nederland. Wij geven dit vorm via de volgende drie pijlers:
 • We minimaliseren onze impact op het milieu;
 • We hebben, als een goede buur, aandacht voor onze directe omgeving;
 • We ondersteunen onze medemens in de armere delen van de wereld.
 • Onze MVO-projecten


  5 november 2018
  Stichting Yawajeewa, Sri Lanka

  Stichting Yawajeewa, Sri Lanka

  5 oktober 2018
  Nippur Ronald McDonaldhuis

  Ronald McDonaldhuis, Veldhoven

  5 september 2018
  ncfs_logo

  Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

  5 augustus 2018
  Artsen Zonder Grenzen

  Artsen Zonder Grenzen

  5 juli 2018
  Fietsambulance

  Fietsambulances voor Malawi

  5 juni 2018
  Broeder Severinus

  Broeder Severinus Rovers

  5 mei 2018
  Stichting Steun India

  Stichting Steun India

  5 april 2018
  Geldrops Geluk voor Ghana

  Geldrops Geluk voor Ghana

  5 maart 2018
  Tour for Life

  Tour for Life

  5 februari 2018
  Kidz Active Ghana

  Kidz Active Ghana

  5 januari 2018
  Stichting Ka Bibi

  Stichting Ka Bibi, Congo

  5 november 2017
  School in Tucuman, Argentinië

  School in Tucuman, Argentinië

  We geven de voorkeur aan kleinschalige projecten, gedragen door de lokale gemeenschap, waar één van onze medewerkers een directe relatie mee heeft. Wij kiezen ervoor om projecten te steunen die het welzijn van anderen proberen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor:

 • de hoognodige basisvoorzieningen voor een menswaardiger bestaan,
 • adequate huisvesting voor kinderen,
 • randvoorwaarden voor educatie.

 • De grote impact van onze bijdrage verhoogt de betrokkenheid van ons bedrijf bij deze projecten. Wij stellen voor elke project financiële middelen ter beschikking ter grootte van een vast percentage van onze bedrijfswinst. Nippur is enorm dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers die zorgen dat deze middelen goed worden besteed.