Nippur Mindshare


1 oktober 2019, 14:00 – 17:00 uur


Wat maakt een Data & Analytics
strategie succesvol?

VOOR WIE
Iedereen die zich bezig houdt met de vraag hoe een data-gedreven ambitie succesvol handen en voeten kan krijgen in de vorm van een Data & Analytics strategie.


WANNEER & WAAR
Dinsdag 1 oktober 2019 van 14:00-17:00 uur
Kantoor Nippur Zuid
De Loop 40
5688 EW Oirschot

JOUW BIJDRAGE
Aanwezig zijn bij onze 3 uur durende sessie.
Jouw ervaringen delen met de groep.

KOSTEN
Deelname is gratis!
WAT IS HET
Met deze MindShare Session biedt Nippur haar relaties de mogelijkheid elkaar te spreken over het belang en de ingrediënten van een organisatie-brede Data & Analytics strategie. Wat maakt deze strategie succesvol?

WAAROM
Nippur MindShare Sessions zijn bij uitstek geschikt om vaklieden van andere organisaties te ontmoeten en om met hen van gedachten te wisselen. De sessies zijn interactief en bedoeld om te inspireren en best practices uit te wisselen. Het aantal deelnemers is beperkt om interactie te maximaliseren.

DAAROM
Wij nodigen jou uit voor deze sessie. Met het uitwisselen van ieders inzichten wordt dit een succesvolle MindShare sessie.

In vrijwel elke organisatie is of wordt de beweging naar een meer data-gedreven organisatie met data als “business asset” ingezet. Besluitvorming aan de hand van de best beschikbare informatie. Verbetering van operationele processen door slimmer gebruik van Data & Analytics. En vernieuwende, data-gedreven producten en services. Wie wil dat nou niet?

Deze beweging is dan ook nauwelijks meer nieuw te noemen. Het besef dat data en slim gebruik de sleutel is tot het behalen of behouden van een concurrentie voordeel is nagenoeg overal wel geland. Maar vertaalt zich dat dan ook naar een succesvolle organisatie-brede Data & Analytics strategie?

Wij constateren dat veel organisaties verdwaald raken in het verzamelen en gebruiken van data. De hoeveelheid rapportagestromen en KPI dashboards is aanzienlijk en er ontstaan steeds meer nieuwe, ogenschijnlijk losse, data (science) initiatieven. Organisaties worstelen met de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence, Machine Learning en Deep Learning. Hoe kunnen zij hier nou van profiteren? Er heerst verdeeldheid over de zin of onzin van een Data Lake. Want er is toch al een datawarehouse omgeving? En waarom is die data governance nou zo belangrijk en wat betekent dat voor mijn organisatie?

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je inspanningen op het gebied van Data & Analytics passen bij de missie en de visie van de organisatie? En dat de schaarse resources op de juiste plek worden ingezet? Dat begint bij het begrijpen en vaststellen welke rol data speelt in het behalen van de belangrijkste strategische business doelstellingen. Welke data is dan nodig en waar is die data? Hoe kan dit worden omgezet naar inzichten en waarde? Welke technologie, infrastructuur, competenties en processen zijn daarvoor nodig? Hoe organiseer je dat? Wat doe je zelf, wat kan je (beter) uitbesteden? Hoe regel je de interne financiering? Dit en vast nog meer maakt wat ons betreft onderdeel uit van een goede Data & Analytics strategie.

In deze MindShare willen we met jou in discussie over het belang en de ingrediënten van een Data & Analytics strategie. Wat maakt deze strategie succesvol? Waar ligt het eigenaarschap van deze strategie? Wat hoort hier in te staan en waarom? Wat gebeurt er op dit moment in je organisatie op dit vlak en zou je willen delen met andere deelnemers, die weer vanuit een ander perspectief naar dit onderwerp kijken? Wij hopen dat onze MindShare je niet alleen een leuke middag en nieuwe contacten oplevert, maar ook tot frisse, nieuwe inzichten leidt die je weer mee terug kan nemen naar je eigen organisatie.