Economic business market shift or global investing concept as a tree with birds perched on branches shaped as a financial diagram of a pie chart with a portion flying away with 3D illustration elements.

Nippur Mindshare


27 november 2019, 14:00 – 17:00 uur


Wat betekent 'De Cloud' voor de datalogistiek in mijn organisatie?

VOOR WIE
Voor iedereen die zich bezighoudt met de vraag of en hoe cloudificatie van datalogistieke oplossingen en datawarehouses, kan helpen om meer inzicht en waarde te halen uit data.

WANNEER & WAAR
Woensdag 27 november 2019
Kantoor Nippur Zuid
De Loop 40
5688 EW Oirschot

JOUW BIJDRAGE
Jouw aanwezigheid bij onze 3 uur durende sessie.
Je deelt jouw ervaringen met de groep.

KOSTEN
Er zijn geen kosten aan verbonden.
WAT IS HET
Met deze Mindshare Session biedt Nippur haar relaties de mogelijkheid elkaar te spreken over het nut en/of de noodzaak van het realiseren van een data-logistieke oplossing of datawarehouse in de Cloud. Wat is de meerwaarde en hoe wordt het een succes? Wat betekent 'De Cloud' voor de datalogistiek in mijn organisatie?

WAAROM
Nippur MindShare Sessions zijn bij uitstek geschikt om vaklieden van andere organisaties te ontmoeten en om met hen van gedachten te wisselen. De sessies zijn interactief en bedoeld om te inspireren en best practices uit te wisselen. Het aantal deelnemers is beperkt om interactie te maximaliseren.

DAAROM
Wij nodigen jou uit voor deze sessie. Met het uitwisselen van ieders inzichten wordt dit een succesvolle MindShare sessie.

Cloud en cloudification zijn allang geen buzzwords meer. Gebruik van de cloud is ondertussen gemeengoed, zowel bij bedrijven als in ons dagelijks leven. Jouw telefoon is vast en zeker verbonden met een Google Drive, Windows OneDrive of Apple iCloud account en bedrijven zijn bezig met digitale transformaties en digitale strategieën. Traditionele software-oplossingen verplaatsen zich langzaam maar zeker naar de cloud. Denk bijvoorbeeld aan Office, CRM, ERP en je financiële administratie.

Voor je informatievoorziening is het niet meer voldoende om alleen te kijken naar je eigen data. De beschikbaarheid van data in de cloud is enorm en groeit in razend tempo. Vrijwel elke organisatie kijkt inmiddels naar mogelijkheden om de rijkdom aan online beschikbare gegevens te kunnen opnemen en integreren in de eigen datalogistieke oplossing(en). Dit betekent vaak dat de manier waarop datalogistieke systemen nu het beste te realiseren en in te zetten zijn, moet worden herzien. Het noopt tot het maken van diverse nieuwe keuzes. Hoe pak je dat dan aan als organisatie?

Onder datalogistiek verstaan we de processen die data van binnen en buiten de organisatie verzamelen. Meestal uit systemen die de operatie direct ondersteunen en -deels- opslaan. Vervolgens wordt die data gevalideerd, geïntegreerd en gedistribueerd naar afnemers tbv analyse, rapportage en aansturing van de operationele processen. Vaak staat een data warehouse in het hart van de datalogistieke oplossing. Je zou kunnen zeggen: de data infrastructuur achter BI.

We zien dat veel organisaties worstelen hoe je het beste online beschikbare data kunt verzamelen en te gebruiken binnen de grenzen van bestaande infrastructuur en/of bestaande oplossingen. Er zijn uiteraard meerdere oplossingsrichtingen en de keuze is niet altijd eenvoudig. Meestal is er al een bestaand datawarehouse of datalogistieke oplossing. Wat past het beste bij onze organisatie? Brengen we onze gegevens naar de cloud of halen we uit de cloud wat we nodig hebben? Wat zijn de gevolgen geweest van de introductie van de cloud voor onze datalogistiek? Welke zien we nog komen? Waar liggen de verantwoordelijkheden?

In deze Mindshare willen we met jou in discussie over het nut van cloudificatie van datalogistieke oplossingen en de keuzes die je daarbij onvermijdelijk moet maken. Denk daarbij aan vragen als:
  • welke ervaringen heeft mijn organisatie al met eigen systemen in de cloud?
  • welke ervaringen met SAAS oplossingen?
  • waar zijn we tegenaan gelopen en welke do’s and don’ts hebben we gevonden?

  • Kies je als organisatie bewust voor een transitie naar de cloud? Of heb je al zoveel kleine stappen gezet dat je er eigenlijk al bent of niet meer terug kan? Met welke technologie? Welke overwegingen spelen hierbij een rol? Waar staat jouw organisatie dit moment op het gebied van cloudificatie en wat zou je daarvan willen delen met andere deelnemers, die weer vanuit een ander perspectief naar dit onderwerp kijken? Wij hopen dat onze MindShare je niet alleen een leuke middag en nieuwe contacten oplevert, maar ook tot frisse, nieuwe inzichten leidt die je weer mee kan nemen naar je eigen organisatie.