Ontwerpen van het Datawarehouse: BEAM helpt!

Mei 2019
Tot kort geleden had elke collega bij Nippur zo zijn eigen manier voor het uitvoeren van informatieanalyse. Er waren wel 'best practices' bekend, maar in de praktijk vulde iedere consultant dat toch wel op een eigen manier in. Meer en meer ontstond de behoefte aan een gestandaardiseerde manier van werken. Een aantal collega’s besloot deel te nemen aan de workshop “Agile datawarehouse design”. Tijdens deze workshop voerden zij een traject uit met behulp van de methode Business Event Analysis and Modeling (BEAM), ontwikkeld door Lawrence Corr en Jim Stagnitto. In dit artikel delen we onze eerste ervaring met deze methode.

BEAM levert gereedschap en technieken voor DW-ontwerpers en BI-ontwikkelaars, om interactief, met eigenaren van de bedrijfsprocessen, het datawarehouse te modelleren. Het resultaat van deze methode is dat iedereen vanaf het begin dimensioneel denkt! Corr en Stagnitto beweren zelfs dat business-stakeholders zich eigenaar voelen van het datawarehouse omdat ze dit datawarehouse zelf hebben gecreëerd. En dat is onder andere wat BEAM zo uniek maakt. Het dimensioneel model wordt herkenbaar dankzij de 7 vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe en hoeveel.

Wat ik mooi vind aan BEAM is de consequente weergave van de resultaten van deze 7 vragen en de workshops. De beschikbare templates en methoden helpen enorm bij het zichtbaar en herkenbaar maken van het sterschema. Met behulp van standaard analyses op de data, die je gezamenlijk met de eigenaren van de bedrijfsprocessen uitvoert, wordt duidelijk waar problemen zich bevinden en kunnen mogelijke oplossingen direct worden afgestemd. Deze problemen kunnen aan een onnauwkeurige informatiebehoefte liggen, maar ook aan de beschikbaarheid of kwaliteit van de data. De templates van BEAM begeleiden deze identificatie op een prettige manier.
Voorbeeld standaard analyse (via “Example Data” en “Data Profiling Results”)
Het viel me op dat de workshops meer tijd kostten dan initieel verwacht werd. Er was veel discussie over de processen en de mogelijke problemen en uitzonderingen, zelfs als er vooraf al goed is nagedacht over deze processen. De tijd vliegt voorbij tijdens zo’n workshop. Het helpt als er pilot rapportages gebouwd worden waarmee wordt aangetoond wat het effect is van de genomen beslissingen en om de sterschema’s meer tastbaar te maken. Daarnaast helpen pilot rapportages om sneller tot een sterschema te komen voor mogelijk overige processen.

Ik ben nog niet geneigd om deze methode te gebruiken voor kleinere informatie analyses, maar het werkt wel goed voor het bouwen van compleet nieuwe datamarts of een nieuw datawarehouse. BEAM is zeer uitgebreid, en werkt heel fijn doordat je interactief met business stakeholders een dimensioneel model neerzet. En … zoals Corr en Stagnitto al aangeven … business-stakeholders begrijpen dankzij deze methode hoe ze het datawarehouse willen en kunnen gebruiken om hun eigen behoeften in te vullen.