Maatschappelijke Verantwoordelijkheid


Wij zijn ons als organisatie bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nippur volgt hierbij de definitie van MVO Nederland. Wij geven dit vorm via de volgende drie pijlers:
  • We minimaliseren onze impact op het milieu;
  • We hebben, als een goede buur, aandacht voor onze directe omgeving;
  • We ondersteunen onze medemens in de armere delen van de wereld.

  • We geven de voorkeur aan kleinschalige projecten die worden gedragen door de lokale gemeenschap en waar één van onze medewerkers een directe relatie mee heeft. De projecten verbeteren het welzijn van anderen door te zorgen voor de hoognodige basisvoorzieningen voor een menswaardiger bestaan.

    Onze maatschappelijke projecten