Acture

Modern Data Platform

Acture en ActivaSZ zijn private uitvoerders van de sociale zekerheid. Acture richt zich specifiek op de Nederlandse uitzendsector, ActivaSZ doet dat voor de overige sectoren. Ze richten zich op het beheersen en oplossen van Ziektewet- en WGA-dossiers. Voor de overheid en het onderwijs doen ze dat ook op het terrein van de WW. De klanten van Acture en ActivaSZ krijgen zo maximale grip op de financiële risico’s van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

VRAAGSTELLING

De Acture groep heeft een zelf ontwikkelde applicatie (Klout7) waarin jaarlijks zo’n 90 duizend ziekmeldingen worden geregistreerd. Ook de verloningen en alle taken die in het kader van verzuimbegeleiding door een casemanager worden uitgevoerd, worden geregistreerd in deze applicatie. De oplossing om klanten in KPI rapportages te voorzien en interne afdelingen van data en informatie te voorzien loopt tegen zijn grenzen aan. Nippur is gevraagd om een moderne datawarehouse oplossing te realiseren, gebaseerd op de Azure cloud, die de Acture groep verder helpt om hun innovatie dienstverlening te ondersteunen.
INVULLING

Met behulp van Azure Data Factory zijn data-pipelines ontwikkeld die dagelijks de gewenste bronnen ontsluiten naar een Azure SQL datawarehouse. Op dit datawarehouse zijn virtuele datamarts ontwikkeld.
Nadat het project binnen de afgesproken tijd en binnen budget is opgeleverd, heeft Nippur het beheer van de oplossing op zich genomen. Al twee jaar is Nippur de partij die Acture ondersteund in het operationeel houden en verder ontwikkelen van het geleverde datawarehouse. Regelmatig worden we gevraagd om uitbreidingen te realiseren. Dat gebeurt naar volle tevredenheid van de Acture groep.

Dankzij het nieuwe data platform is Acture in staat om zelf op flexibele en snelle manier nieuwe inzichten te vergaren. Zowel voor interne sturing als voor externe verantwoording heeft men altijd de actuele prestaties inzichtelijk.

MEER PROJECTEN