Belastingdienst

Data Analyse

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen bij ondernemers en burgers. De dienst maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën.
Het organisatieonderdeel DF&A (Datafundamenten en Analytics) is verantwoordelijk voor het realiseren van data-gedreven oplossingen om de prestaties van de Belastingdienst te verbeteren. Door middel van het gebruik van analytics en profiling analyseert, optimaliseert en implementeert de Belastingdienst verbeteringen. De analyses worden samen met andere bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst uitgevoerd. De informatie uit de datafundamenten wordt gebruikt voor het ontwikkelen van informatiedashboards, risico-modellen, procesoptimalisaties, maatwerkanalyses en dynamische monitoren.

VRAAGSTELLING

De afdeling DF&A staat centraal in een nieuwe ontwikkeling binnen de Belastingdienst. Door het slim toepassen van analytics en profiling moet de performance van de Belastingdienst aanmerkelijk slimmer, sneller en effectiever worden. De analytics toepassingen worden gedragen door de datafundamenten. Binnen de fundamenten wordt de data van binnen en buiten de Belastingdienst geïntegreerd en verrijkt. Het doel van de datafundamenten is het realiseren van robuuste, geborgde informatie, waarmee de analytics toepassingen eenvoudig toegang hebben tot bruikbare en betrouwbare informatie. Regelmatig zijn naast eigen mensen, ook externe mensen nodig voor goed advies, inbrengen van nieuwe kennis en inzet van resources.
INVULLING

Nippur heeft tot nu toe geholpen met het verbeteren van processen en het inleren van nieuwe medewerkers. Tevens wordt de kennis gebruikt als sparringspartner rondom modelleren, testen, standaarden en documenteren. De huidige Nippur-medewerker wordt nu vooral ingezet als senior in projecten voor analyse werkzaamheden en data-opwerking. Het projectteam waarvan Nippur onderdeel is, is verantwoordelijk voor Omzetbelasting, Vastgoed, Erf- en Schenk belasting, Fraude en Loonheffing.

"Dankzij de ondersteuning van Nippur is het gelukt om het afgelopen jaar meerdere opwerkingen te vernieuwen en te verbeteren. Nippur heeft ons hierin ondersteund bij zowel business analyse als bij het realiseren van oplossingen. Het mooie van de samenwerking met Nippur is dat er niet alleen werk uit handen wordt genomen, maar dat er ook veel aandacht wordt besteed aan de overdracht van deze kennis aan onze eigen medewerkers. Door deze aanpak worden onze nieuwe medewerkers sneller goed opgeleid, bouwen we aan nieuwe dataopwerkingen en doen we aan kennisdeling en -ontwikkeling. "

MEER PROJECTEN