BOSKALIS

Opzet van BI-Architectuur en BICCBoskalis is een toonaangevende aannemer op de internationale baggermarkt en verlener van maritieme diensten. Zij biedt een unieke combinatie van experts, materieel en diensten. Zij leveren innovatieve en competitieve totaaloplossingen voor onze klanten in de offshore energiesector, havens en kust- en deltagebieden van de wereld.

INVULLING

Nippur heeft samen met de Boskalis-opdrachtgever de richting gegeven aan het opzetten van de architectuur, het inrichten van het BICC, het plannen van alle activiteiten en het faciliteren van het nemen van keuzes met de business organisatie. Er is gewerkt aan een aantal belangrijke pijlers:
  • Realisatie van een Datawarehouse. Hierin worden enerzijds gegevens historisch vastgelegd. Daarnaast worden gegevens uit diverse systemen geïntegreerd en verrijkt. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gegenereerd kan worden en alleen specifieke business rules gecodeerd worden
  • Realisatie van een Fleet Management Dashboard met diverse performance indicatoren en drill-down mechanismen. Hiermee gaat de business van een maandelijkse sturing zonder detail naar een dagelijkse sturing met direct inzicht in alle details
  • Opbouw en training van het team. Er zijn diverse workshops gehouden om het team te ontwikkelen naar een volwassen niveau. Daarnaast heeft Nippur profielen geschreven voor nieuwe lead-rollen in het team en heeft hij samen met de opdrachtgever de kandidaten geselecteerd

Gedurende een aantal jaren hebben Boskalis en Nippur samengewerkt in dit traject. BI is hiermee heel nadrukkelijk bij Boskalis als een belangrijke competence neergezet. Aan de ene kant is er een robuuste oplossing neergezet, die stabiel data uit bronsystemen verwerkt. Daarnaast is er een professionele dienstverlening met bijbehorende processen geïmplementeerd. Samenwerking tussen IT en Business is sterk verbeterd waarbij voorspelbaar resultaten opgeleverd worden.

MEER PROJECTEN