BOSKALIS

Business georiënteerd Datawarehouse

Boskalis is een toonaangevende aannemer op de internationale baggermarkt en verlener van maritieme diensten. Boskalis biedt een unieke combinatie van experts, materieel en diensten. Zij leveren innovatieve en competitieve totaaloplossingen voor haar klanten in de offshore energiesector, havens en kust- en deltagebieden van de wereld.

INVULLING

Samen met de Boskalis-opdrachtgever heeft Nippur richting gegeven aan het opzetten van een business georiënteerd datawarehousemodel. Dit model werd gemodelleerd met behulp van de Data Vault methode en werd gegenereerd vanuit een 3NF datamodel met behulp van Quipu. Er is een aantal slagen overheen gegaan waarbij elke keer weer een verbetering werd gerealiseerd. Langzaam maar zeker is de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap steeds verder verankerd bij de interne medewerkers van Boskalis.

Deze aanpak maakt het mogelijk om op een eenduidige manier management- en operationele informatie beschikbaar stellen voor diverse sturingsprocessen. Dankzij dit businessdatawarehouse is er een businessmodel beschikbaar welke dient als basis voor rapportages en analyses waarin integratie, eenmalige implementatie van businesslogica en historische verankering van wijzigingen van businessrules. Daarnaast is er een oplossing voor technische rapportage-uitdagingen én traceability van rapport tot bron, zodat alle ontwikkelaars en beheerders duidelijk en eenduidig kunnen werken aan beheer en uitbreiding van functionaliteit.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN