Zorgverzekeraar CZ

Verbetering Zorginkoop

CZ is één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Het is een fusiebedrijf waarbij de zorgbedrijven van CZ, Delta Loyd en Ohra Zorg zijn samengevoegd tot één nieuwe CZ-organisatie.

VRAAGSTELLING

Het zorgkantoor/AWBZ bestaat uit verschillende processen en afdelingen. Zorginkoop is verantwoordelijk voor de inkoop van de juiste hoeveelheid dienstverlening voor de juiste prijs. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren dienen er verschillende analyses gemaakt te worden om inzicht te krijgen in de gevraagde zorg en de doelmatigheid en rechtmatigheid daarvan. Hiervoor is analyse nodig van de registratiegegevens.
INVULLING

Ter ondersteuning van de BI-werkzaamheden voor het zorgkantoor/AWBZ van CZ is Nippur ingeschakeld om adequate analyses te leveren. De BI-medewerker vertaalt met de aanvrager de behoefte naar een functioneel detailontwerp. De rapportages worden ontwikkeld in SAS-Enterprise Guide.

Dankzij een goede samenwerking tussen de CZ medewerkers en Nippur BI-specialisten is het gelukt om de data, de processen en de BI-producten goed op elkaar af te stemmen, zodat de AZR-data wordt vertaald in informatie die bruikbaar is voor het inkoopproces. Dankzij de doelgroepanalyses, doelmatigheid- en rechtmatigheidcontrolerapportages, heeft zorginkoop een betrouwbare basis om de gesprekken met de zorgleveranciers aan te gaan en de juiste zorg tegen de juiste prijs in te kopen.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN