DAMEN

KPI-sturing dankzij robuuste architectuur

Damen Shipyards is wereldwijd marktleider van modulaire scheepsbouw, gebaseerd op standaard designs. Met meer dan 30 scheepswerven en aanverwante bedrijven over de gehele wereld, is Damen betrokken in zowel nieuwbouw als onderhoud en reparatie van schepen. Damen heeft een goede reputatie opgebouwd op het gebied van efficiënte support na oplevering.

VRAAGSTELLING

Damen heeft de ambitie om de sturing te verbeteren en wil dat doen door middel van de introductie van gemeenschappelijke ‘best practices’ en vergelijkbare processen binnen de vestigingen. Een belangrijk middel hierbij is het creëren van volledige transparantie door het gehele bedrijf. Hiervoor is een gemeenschappelijke set van KPI’s geformuleerd en deze wordt gefaciliteerd middels één standaard BI-architectuur. Damen Shipyards ziet dat het kunnen beschikken over een goede BI-voorziening essentiëel is voor het beter sturen van de organisatie en het beter managen van de groei.
INVULLING

Nippur heeft de BI-strategie uitgewerkt en geïmplementeerd (zoals referentie-architectuur, autorisatiemodel, BI-organisatie, etc) waardoor een framework ontstond waarbinnen de project-roadmap succesvol kan worden uitgevoerd.
Verder heeft Nippur de implementatie van de BI-omgeving op het nieuw ERP-systeem voor haar rekening genomen, waarbij een uitvoerige informatie-analyse nodig was. De oplossing voor deze standaard BI-architectuur is gerealiseerd met behulp van Quipu. Er is gebruik gemaakt van het Microsoft SQL Server platform als opslag en data-integratie platform.
Tevens is de omgeving gebruikt voor het inrichten van datakwaliteitsrapportages om inzicht te krijgen in (gebrek aan) datakwaliteit. Dit stelt Damen in staat om rekening te houden met datakwaliteitseisen waar het inrichting van ERP betreft. Deze degelijke BI-omgeving wordt gebruikt door management om inzicht te hebben in de status van hun projecten.

Dankzij de nieuwe BI-omgeving zijn medewerkers te allen tijde in staat om een juist inzicht te krijgen in de status van grote projecten. Damen is hierdoor in control doordat op ieder gewenst moment de juiste informatie rondom de bedrijfsprocessen beschikbaar is voor de juiste personen. Dat gaat niet alleen via standaardrapportages, maar juist ook doordat men in staat is zelf ad hoc rapportages te bouwen; de benodigde informatie is immers al beschikbaar in het datawarehouse.

MEER PROJECTEN