DAMEN

Betrokkenheid hele organisatie dankzij sterke projectleiding

Damen Shipyards is wereldwijd marktleider van modulaire scheepsbouw gebaseerd op standaard designs. Met meer dan 30 scheepswerven en verwante bedrijven over de gehele wereld is Damen betrokken in zowel nieuwbouw als onderhoud en reparatie van schepen. Damen heeft een goede reputatie opgebouwd op het gebied van efficiënte support na oplevering.

VRAAGSTELLING

Damen Shipyards ziet dat het kunnen beschikken over een goede BI-voorziening essentieel is voor het beter sturen van de organisatie en het beter managen van de groei. Intern was de kennis niet aanwezig om business intelligence op een hoger niveau te krijgen aangezien het voor Damen een nieuw vakgebied was.
INVULLING

Nippur heeft een BI-projectleider geleverd voor de periode van 1,5 jaar. Gedurende deze periode heeft de projectleider een agile projectaanpak neergezet waarmee binnen een periode van 6 weken BI-producten worden geleverd door middel van slimme uitbreidingen van het enterprise DWH.
Daarnaast was de projectleider verantwoordelijk voor het uitdragen van de toegevoegde waarde van business intelligence binnen de gebruikersorganisatie en hen te begeleiden om de producten goed binnen de afdelingen te laten landen.
Tot slot is er voor gezorgd dat ook het beheer en de ondersteuning op een professionele manier in de organisatie is geland en dat zowel de interne IT-organisatie als externe pakketleveranciers op een constructieve manier samenwerken om de BI-omgeving op een soepele manier te laten lopen.

Het resultaat is een nieuwe BI-omgeving, neergezet met slimme hulpmiddelen, die kort cyclisch BI-producten levert voor de interne klant. Door de krachtige en slimme aanpak is dit op een beheersbare omgeving geland die veel toegevoegde waarde levert en waarbij de gebruikers de juiste stuurinformatie in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen gebruiken.

MEER PROJECTEN