DELA

Langdurige samenwerking op Data & Analytics vraagstukken

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

VRAAGSTELLING

Sinds 2011 zijn er voor diverse projecten diensten verricht voor de DELA-organisatie. Dat varieert van visievorming, data architectuur, programma management en bi consultancy in de breedste zin van het woord. Dankzij de continue kwaliteit van leveren van de consultants en de goede relatie tussen beide partijen deed DELA zelden een vergeefs beroep op de kennis en kunde van de mensen van Nippur.
INVULLING

Nippur consultants hebben altijd met plezier voor DELA aan de projecten gewerkt. In de zwaardere architecten, strategie en projectmanagement rollen werd verantwoordelijkheid nooit geschuwd wat ook op veel waardering van de mensen van DELA heeft geleid. In innige samenwerking werden de uitdagingen aangepakt en tot acties met bijbehorende resultaten omgezet. Ook in de consultants-rollen werd nooit enige verantwoordelijkheid geschuwd, De Nippur-medewerkers namen meestal het voortouw in de projecten en in een prettige omgeving werden samen goede resultaten gehaald.

In alle trajecten zijn ontzettend mooie resultaten geboekt. Vanuit de centrale BI Strategie is er een DWH oplossing neergezet, die zowel voor managementinformatie als voor de Solvency II vraagstukken de input levert. Tevens is vanaf het begin focus gelegd op het belang van Data kwaliteit. Heel specifiek is samen met de business een flinke kwaliteitsslag gemaakt op het klantenbestand. Tegenwoordig worden leidende rollen ingevuld, zowel in de business op het vlak van Product Ownership als binnen IT op het vlak van Data Science en BI.