DELA

BI Strategie & Opzet Datawarehouse

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

VRAAGSTELLING

DELA zag zich geplaatst voor een tweetal belangrijke vraagstukken. Enerzijds was dat de rapportageverplichting, in het kader van Solvency II, aan overheidsorganisaties en anderzijds was er de behoefte aan geïntegreerde managementinformatie met als doel een beter klantbeeld te kunnen opbouwen. Met dit laatste wil DELA door middel van een betere cross- en up-sell strategie meer marktaandeel veroveren.
INVULLING

Nippur heeft DELA op verschillende vlakken geholpen. Zo is een BI-strategie opgesteld met de belangrijkste stakeholders van DELA Nederland en DELA België. Vervolgens is deze strategie geïmplementeerd met als uitvloeisel ervan een BI-roadmap van projecten voor zowel de integratie van informatie ten behoeve van Solvency II als voor het realiseren van de gewenste managementrapportage. Ieder project wordt geïmplementeerd op één en dezelfde BI-architectuur, opgesteld door Nippur. Onderdeel van deze architectuur is de toepassing van Quipu, de opensourcedatawarehouse generatie software van QOSQO.

Met intervallen van gemiddeld 2 maanden zijn bronsystemen geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in de BI-architectuur van DELA. We zijn gestart met de systemen van DELA België. Dankzij de oplossing heeft men beter inzicht in de omloopsnelheid van de verschillende producten in relatie tot klantenbestanden en klantenpopulaties. Nu kan beter voorraadmanagement worden uitgevoerd. Daarna is voor DELA Nederland gestart met de integratie van de verzekerdenadministraties. DELA kan zo betere producten ontwikkelen passend bij het klantenbestand en ze is in staat gebleken tot een betere benadering van de markt. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de productportfolio en een toename van de opbrengsten.

MEER PROJECTEN