DELA

Business Data Modeling

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

INVULLING


De data steward is samen met de inhoudelijk experts van het domein Verzekeren gestart om een Conceptueel datamodel te maken. Door alle core-business concepten te tekenen en hier relaties tussen te trekken, werd het duidelijk hoe verschillende informatie-elementen afhankelijk waren van elkaar. Door middel van workshops met zowel inhoudelijk experts, als technische professionals werd dit vervolgens vertaald naar een logisch data-model, waar ook attributen, hierarchiën en unieke kenmerken onderdeel van uitmaakte. Naast deze operationele invulling, is er ook samen met de andere domeinen, en de datamanager gewerkt aan de professionalisering van de governance structuur. Hier is het profiel van de data steward scherp gemaakt, communicatie lijnen opgezet, en de data steward zichtbaar gemaakt in de rest van de organisatie.

Door alle inspanning, is er een standaard neergezet binnen DELA om als data steward het conceptuele en logische datamodel op te zetten. Door de samenwerking met andere data stewards aan te gaan, is de data governance organisatie ook iteratief verbeterd. Het project is afgerond middels een goede overdracht naar een nieuwe interne medewerker, die de rol voortzet.

MEER PROJECTEN