DELA

Goede samenwerking tussen IT en Business dankzij goede projecteider

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

VRAAGSTELLING

DELA zag zich geplaatst voor een aantal grote vraagstukken. Naast de ondersteuning op het gebied van BI-architectuur en Solvency II was er ook de behoefte om te zorgen dat alles projectmatig opgepakt zou worden binnen de organisatie.
INVULLING

De bijdrage van de projectleider ging veel verder dan alleen het sturen op deliverables. Zo wist hij voortdurend iedereen betrokken te houden. Met gevoel voor politieke verhoudingen verbeterde hij de business en IT-alignment. Hij wist zowel interne- als externe medewerkers te motiveren waardoor de beloofde resultaten gerealiseerd konden worden.

De samenwerking tussen business en IT is met name door de projectleider verbeterd. Draagvlak voor BI is enorm toegenomen. De projectleider heeft stap voor stap toegewerkt naar een verbeterde BI-dienstverlening en een eerste stap gezet naar de inrichting van een BI-competence center.

MEER PROJECTEN