DELA

Verbeteren data kwaliteit van klantdata

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

VRAAGSTELLING

DELA heeft te maken met dubbele vermeldingen van klanten in hun systemen na een ERP-implementatie. Er was een proces geïmplementeerd om klanten te ontdubbelen, maar dat verliep niet direct vlekkeloos.
INVULLING

Nippur heeft geholpen om de feitelijke oorzaken van de problematiek inzichtelijk te maken. Daarna is gestart met een gestructureerd proces om stapsgewijs de kwaliteit van klantdata te verbeteren.

Nippur heeft consultants geleverd die zowel coördinerende- als uitvoerende taken voor hun rekening hebben genomen. Dit heeft geleid tot een situatie waarin het aantal dubbele records is beperkt tot het minimum en de kwaliteit van data voor klantbeeld structureel hoger is geworden.

MEER PROJECTEN