DELA

Voorspellen oversterfte

DELA is een uitvaart- en verzekeringsorganisatie met hoofdkantoren in Nederland en België. Al meer dan 80 jaar verbindt coöperatie DELA generaties met elkaar. DELA biedt financiële zekerheid én zorg bij het afscheid nemen en herinneren van een dierbare.

VRAAGSTELLING

Tijdens de 1e Corona golf werd duidelijk dat de druk op een goede dienstverlening bij uitvaarten sterk toenam. Niet gek als je ziet dat het in sommige regio's meer dan vijf keer zo druk was als normaal. Een hele adequate voorspelling van het aantal overlijdens en crematies op regio en crematorium-niveau was noodzakelijk om personeel en middelen optimaal in te zetten en mogelijk extra maatregelen te nemen.
INVULLING

Er is een team Corona voorspelmodellen gevormd met betrokkenen uit de gehele Dela organisatie. Na afweging van een aantal scenario's is besloten om eigen data te gebruiken om de overlijdens en crematies te voorspellen. Er zijn dagelijks voorspellingen gemaakt, maar tevens zijn de modellen en technieken elke dag verbeterd om een steeds betere fit van de modellen te krijgen. De data science lead van Nippur had een belangrijke rol in modelkeuze en aanpak volgens het CRISP-DM model.

Dankzij de inzet van een goede methodiek met juiste modellen had het Crisis Management Team iedere dag adequate informatie voor aansturing en planning van personeel en middelen. Het aantal overlijdens kon voor een periode van twee weken vooraf vrij nauwkeurig worden voorspeld. Daardoor kon op tijd extra medewerkers uit andere delen van het land gemobiliseerd worden en extra koelcapaciteit ingehuurd worden.