EDSN

Opzetten centraal data en rapportage platform

Energie Data Service Nederland B.V. (EDSN) is de IT partner van de regionale netbeheerders, TenneT en GTS en heeft een sleutelrol in de energiemarkt. Als expert standaardiseert en vereenvoudigt EDSN de informatieoverdracht tussen alle partijen binnen deze vrije markt.

VRAAGSTELLINGBij EDSN zijn we gestart om een centrale allocatiebalans te maken voor alle regionale netbeheerders, Tennet en GTS. Dat is geëvolueerd in het project Centraal Inzicht in ARM processen om op basis van de centrale systemen van EDSN inzichten te gaan verschaffen in de allocatie-, reconciliatie- en meetdata processen. Dat is later uitgebreid naar inzicht en ondersteuning van een optimale marktwerking.

INVULLINGNippur is gestart als eenling samen met een business partner met een lonkend perspectief, een geweldig idee! We hebben een platform opgebouwd in AWS, met S3/snowflake als datalake en Tableau als dashboarding tool. We hebben langzaam een team opgebouwd, bestaande uit data-engineers, business analisten, dev-ops engineers en een scrummaster en een productowner. Het team levert analysefunctionaliteit, datadiensten, rapportages en dashboards aan de regionale netbeheerders en datasets aan beleidsinstanties als het CBS. Het aantal ontsloten bronnen wordt verder uitgebouwd en nieuwe capabilities worden aan het platform toegevoegd.

Dankzij dit project heeft EDSN een solide basis om haar centrale rol in de vrije energiemarkt steeds beter in te vullen. Er zijn in nauwe samenspraak met diverse stakeholders dashboards en rapporten gemaakt, maar ook capabilities toegevoegd aan het data platform. Het platform is klaar om uitgebreid te worden met nieuwe capabilities zoals data science, open data en externe data.

MEER PROJECTEN