Energiemaatschappij

EnecoEneco is een energieleverancier die van oudsher sterk is in de regio Rotterdam en Utrecht. Met de liberalisering van de energiemarkt is de regiogebondenheid verdwenen. Eneco profileert zich als duurzame leverancier met focus op nieuwe vormen van energie (wind, water, aardwarmte).
PROBLEEMSTELLING

Eneco was bezig met de centralisatie van de diverse bestaande BI-oplossingen geleid door het BI competence center van EIS (Eneco Information Services). Het team informatieanalisten van het BI competence center bestaat uit mensen met relatief weinig modelleerervaring. Er was behoefte aan datawarehouse modelleerervaring en sturing op het gebied van BI-architectuurdefinitie.

OPLOSSING

Nippur heeft Eneco met kennis geholpen ter ondersteuning van de informatieanalisten in het team. Hiermee is binnen het team een professionaliseringsslag ingezet. Door middel van coaching, het aanleveren van best practices en het maken van een duidelijke keuze voor een consistente en eenduidige BI-architectuur, werden BI-oplossingen zowel in de informatieanalyse fase als in de realisatiefase op uniforme wijze opgezet en uitgevoerd. Een ingezette BI-architect werd ingezet als liaison tussen het BI competence center en andere afdelingen binnen EIS en binnen de business.

RESULTATEN

Mede door de inzet van Nippur ligt er voor Eneco een BI-visiearchitectuur en een eerste versie van het Business Informatie Model (BIM). De inrichting van de huidige BI-omgeving wordt op beheersbare wijze omgebogen naar de nieuwe visiearchitectuur in overeenstemming met het BIM.
Ten behoeve van de projecten Stroomopwaarts en Ontvlechting worden oude rapportages en analyses aangepast aan de gewijzigde en nieuwe processen. Nieuwe rapportages en analyses worden gerealiseerd conform de nieuwe BI-visiearchitectuur.
Deze resultaten dragen mede bij aan het groeiende besef bij de business dat de BI-visiearchitectuur een noodzakelijk instrument is voor het succesvol samenvoegen van de diverse bestaande BI-oplossingen tot één beheersbare en onderhoudbare Enecobrede BI-omgeving.