NIPPUR-SAMENWERKING

Farmbase

Farmbase is een samenwerkingstraject om de waarde van data uit een stal te verzamelen en slimme inzichten te verschaffen ten behoeve van verschillende doelen.

Meer en meer data komt beschikbaar door toepassing van sensoren. Het gebruik van deze data kan zorgen voor verbetering van de voedselketen door te sturen op duurzaamheid en dierenwelzijn. En met oog voor economisch rendabel ondernemerschap in de agrarische sector.
Klimaatdata in de stal wordt via sensoren verzameld en gecombineerd met voederdata en weerdata. Vervolgens wordt deze data getoond in een dashboard. Daarnaast wordt met behulp van machine learning en statistiek gezocht naar relevante voorspellingsmodellen, om zodoende een beter stalrecept te kunnen ontwikkelen.

Resultaat is een win-win-win situatie voor de verschillende stakeholders in dit traject.

MEER PROJECTEN OVER ONZE DIENSTEN VAN ONZE SPECIALISTEN