Onderwijs en (semi)overheid

FontysEén van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 31 instituten en die verzorgen circa 90 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast worden er ruim 30 mastervarianten en 7 Associate degrees aangeboden.
PROBLEEMSTELLING

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de inrichting van een BI-architectuur waarvan een datawarehouse onderdeel uitmaakt. Omdat voortdurend deadlines worden overschreden waar het implementatie ervan betreft leek een assessment op zijn plaats om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaken van deze overschrijvingen zijn.

OPLOSSING

Nippur heeft dit assessment uitgevoerd door de belangrijkste betrokkenen te interviewen en relevante documentatie te bestuderen. Gebruikmakende van de haar bekende pijlers van de BI-strategie is onderzocht in hoeverre in dit instituut voldoende kader aanwezig was om succesvol dit project voort te kunnen zetten. Daar waar sprake was van afwijkingen zijn aanbevelingen geschreven om dit kader te realiseren. De uitkomsten, na terugkoppeling aan geïnterviewden, zijn gepresenteerd en toegelicht aan directie en betrokkenen.

RESULTATEN

Doordat duidelijk werd dat het geschetste kader onvoldoende was ingevuld is de evaluatie aangegrepen om te zorgen dat onderdelen van dit kader beter werden ingevuld waardoor het projectteam een betere focus en richting kreeg en beter in staat werd gesteld te werken aan oplevering van de vereiste BI-architectuur. Hierdoor kwam het BI-programma weer ‘onder controle’.