GGzE

Processen automatiseren voor een betere zorg 

GGzE heeft een maatschappelijke functie en spant zich in de beste zorg te verlenen aan mensen met mentale klachten in de regio Eindhoven. Om die functie optimaal uit te kunnen voeren, is het belangrijk zo veel mogelijk tijd en aandacht te geven aan de cliënten. 

Daar staat veel druk op: zorguitgaven blijven groeien, het aantal financiers neemt daarom toe, waardoor de administratieve verantwoording ook toeneemt. GGzE wil door middel van technologische innovatie de kwaliteit van zorg hooghouden.

VRAAGSTELLING


Ontwikkelaars van GGzE besteden nu veel tijd aan repeterende en standaardprocessen, nodig om ruwe data om te zetten naar proces-, sturings- en verantwoordingsdata, zoals:

  • Het ontsluiten van de vele financieringssystemen.
  • Het detecteren van wijzigingen in de brondata van de financieringssystemen, waardoor data niet correct wordt verwerkt en processen moeten worden aangepast.

GGzE wil deze standaardprocessen zoveel mogelijk automatiseren en heeft Nippur gevraagd hierover mee te denken en met GGzE invulling hieraan te geven.

INVULLING


Volgend op een assessment en een succesvolle PoC heeft  GGzE gekozen om NAIA in hun architectuur op te nemen.

  • NAIA biedt één geautomatiseerd laadproces, dat slim is gebouwd om flexibel te kunnen gebruiken.
  • Per bron wordt ingesteld naar welke locatie er moet worden geladen en kan worden ingesteld hoe frequent dat moet gebeuren.
  • Veranderingen in brondata worden gedetecteerd, waarna een voorstel wordt aangeboden welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om data weer correct en automatisch te kunnen verwerken.

Zo is op basis van de binnen NAIA aanwezige kwaliteitstoetsing gegarandeerd dat data in hoge beschikbaar is, welke vervolgens gemakkelijk en eenduidig aan andere applicaties kan worden aangeboden.

NAIA neemt veel tijdrovend onderhoud op de infrastructuur weg en vereenvoudigt de opzet van alle datastromen. GGzE specialisten kunnen hun tijd meer besteden aan specialistisch, waarde verhogend werk.

Nippur heeft bij de inrichting en uitrol van NAIA geadviseerd en met GGzE specialisten samengewerkt. GGzE zal uiteindelijk NAIA geheel in eigen beheer gebruiken, de ontsluiting van data zelf verwerken en één (data)waarheid genereren, waarna stuurinformatie op de juiste plek beschikbaar wordt gesteld om zo de beste zorg te kunnen bieden.
 
Lees het hele interview met GGzE hier

MEER PROJECTEN