GGzE

Suïcide Voorspelmodel

GGzE (geestelijke gezondheidszorg Eindhoven) biedt al meer dan 100 jaar de beste zorg aan mensen die kampen met psychiatrisch en psychosociale problemen. Elk jaar ondersteunen ze meer dan 12.500 mensen - jong en oud - uit de regio Eindhoven en De Kempen.

VRAAGSTELLING

Een (succesvolle) suïcidepoging is een van de ergste dingen die er kunnen gebeuren. Daarom wil GGzE er alles aan doen om suïcidepogingen te voorkomen. Vandaar de vraag of er ook met behulp van data geholpen kan worden en is het idee ontstaan van een suïcide voorspelmodel.
INVULLING

Samen met het BI-team van GGzE is een data scientist van Nippur aan de slag gegaan met het suïcide voorspelmodel. Er is een model gemaakt op basis van de beschikbare historische data in het DWH. Dit model kan dagelijks toegepast worden en geeft aan bij welke cliënten de kans groot is dat er een suïcidepoging komt. Daarnaast is er advies gegeven over hoe het model aangepast kan worden als er andere nieuwe data bronnen beschikbaar zijn.

Met het gebruik van het suïcide voorspelmodel heeft de behandelaar naast zijn eigen beoordeling ook de beoordeling van het model en kunnen (hopelijk) meer suïcide incidenten voorkomen worden.

MEER PROJECTEN