Handel en industrie

Jumbo SupermarktenJumbo is een bedrijf in ontwikkeling dat momenteel hard groeit door acquisities (Super De Boer) of het inlijven van franchisers. Het bedrijf exploiteerde ongeveer een 80-tal supermarkten bij aanvang van het project (2006). Ondertussen (2014) exploiteert het familiebedrijf meer dan 725 winkels en zijn ze buiten de geijkte regio Brabant/Limburg getreden.
PROBLEEMSTELLING

Door de snelle groei in een korte periode is de behoefte aan rapportages toegenomen. De voorziening in rapportages was echter achtergebleven. Het landschap bestond uit applicaties die grotendeels niet geïntegreerd of verbonden waren, dan wel middels ad hoc applicaties werden ontsloten.

OPLOSSING

Nippur heeft voor het ‘oude’ Jumbo landschap een centrale informatievoorziening gerealiseerd. Hierin worden onder meer winkel- en artikelgegevens, kassabewegingen en bongegevens (nodig voor winkelmand analyses) samengebracht, geïntegreerd en bewaard. De resulterende rapporten worden zowel op (top)managementniveau gebruikt alsook operationeel ingezet.

RESULTATEN

Dankzij deze informatievoorziening werden operationele processen in de winkels adequaat ondersteund. Dit leidde tot besparingen op zowel magazijn- als loonkosten. Het hoofdkantoor had hierdoor een nieuw middel in handen om de aansturing van de winkels beter te controleren en om vorm te geven aan ontwikkeling van nieuw beleid.