NRC Media

Vernieuwing datamart-omgeving zorgt voor inzicht en transparantie van het werkvingsproces

NRC Media is de vierde betaalde krant van Nederland. Zij belooft de lezer 'voortdurend onderzoek' te doen, 'waakzaam' en 'verdraagzaam' te zijn, 'steeds bereid te zijn tot vernieuwing' en voor de 'vrijheidsgedachte' te staan. Daarmee wordt NRC gezien als een liberale krant. Ze richt zich op een publiek dat wil nadenken. Dit betekent dat NRC 'geen meningen opdringt', 'in de eerste plaats de ruimst mogelijke informatie geeft zodat de lezer een eigen mening kan vormen en tot nadenken geprikkeld wordt'. 

VRAAGSTELLING


De BI omgeving is jarenlang stapsgewijs gegroeid. Dit heeft geleid tot een aantal kwetsbaarheden:

  • Er werden veel handmatige acties uitgevoerd om tot de uiteindelijke rapporten te komen. 
  • Er was regelmatig sprake van duplicatie van data in andere structuren.
  • Data definities waren niet altijd op orde waardoor er onduidelijkheid was over de exacte betekenis.

Uiteindelijk resulteerde dit in een omgeving, waarbij de performance niet meer optimaal was en er ruis was in de interpretatie van de data.

INVULLING


NRC Media heeft Nippur gevraagd om een nieuwe datamart omgeving in te richten. 

We zijn gestart met een assessment van de omgeving. In zo’n assessment kijken we niet alleen naar technische componenten maar ook naar organisatie en governance. Hieruit hebben we het advies gegeven om de business analisten direct te betrekken bij het project, zodat er vanuit een gebruiksperspectief datamarts ontwikkelt kunnen worden.

Na de kick-off waarna alle neuzen dezelfde kant op stonden zijn we samen in een strak proces gestart met de modellering van de eerste datamarts. Incrementeel is de hele datamartlaag opnieuw ingericht. Dit heeft gezorgd voor performante rapportages die zonder handmatige tussenkomst direct beschikbaar zijn vanuit de rapportage-omgeving. 

Ook is er veel aandacht geweest voor een duidelijk een eenduidige definitie van de data in een data dictionary. Deze is direct beschikbaar gemaakt in de rapportages. 

Dankzij een mooie samenwerking op het project tussen Nippur-specialisten en medewerkers uit verschillende NRC-teams komt er nu informatie sneller, frequenter en beter bruikbaar beschikbaar voor diverse doelgroepen. Door de duidelijke projectstappen heeft de organisatie ook nog veel geleerd hoe ze vervolgstappen in het project zelf kunnen aanpakken. Hierdoor zijn zij nu zelf in staat het project verder in eigen beheer voort te zetten en de kwaliteit goed te bewaken.