RIJNSTATE

Voorspelmodel acute pancreatitis

Het Rijnstate ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met haar hoofdvestiging in Arnhem. Rijnstate richt zich op het centraal zetten van de patiënt en werkt voortdurend aan manieren om de dienstverlening merkbaar te verbeteren. Rijnstate maakt hierbij veel gebruik van (data gedreven) onderzoek.

VRAAGSTELLING


Pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier, een orgaan dat belangrijk is voor de spijsvertering en het reguleren van bloedsuikerspiegels. Deze aandoening kan acuut of chronisch zijn en wordt vaak veroorzaakt door galstenen, overmatig alcoholgebruik, infecties of bepaalde medicijnen. Pancreatitis kan een ernstige en potentieel levensbedreigende aandoening zijn, vooral bij gevallen van acute pancreatitis die snel verergeren. Ernstige complicaties zoals orgaan falen, bloedingen en infecties kunnen optreden, waardoor de behandeling complex wordt. Bovendien kan chronische pancreatitis leiden tot blijvende schade aan de alvleesklier, wat resulteert in problemen met de spijsvertering, voedingsstoffenopname en controle van de bloedsuikerspiegel. Een vroegtijdige diagnose en snelle medische interventie zijn cruciaal om de risico's te beperken en complicaties te voorkomen. 

Rijnstate wil onderzoeken of voor patiënten met acute pancreatitis in een vroeg stadium het verdere beloop kan worden voorspeld om op basis daarvan passende stappen te zetten. 

Er kan nu geautomatiseerd een model getraind worden vanuit de rauwe data van het ziekenhuis. Het model kan nu binnen het kader van een wetenschappelijk onderzoek gaan meedraaien om meer feedback te verkrijgen.

MEER PROJECTEN