POZOB

Nieuwe omgeving voor professionele data-analyse

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (huisartsen). Het doel van PoZoB is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Dat doet zij samen met haar leden, medewerkers (praktijkondersteuners) en ketenpartijen. Hiertoe ontwikkelt PoZoB zorgprogramma’s voor mensen met een chronische, psychische- of ouderdomsaandoening, ggz, astma/COPD, cardiovasculair en ouderenzorg.

VRAAGSTELLING

Binnen de afdeling 'Onderzoek en Ontwikkeling' zijn 3 datamanagers in de informatievoorziening. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in deze zorg om van daaruit verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodoende kan deze zorg slimmer en kostenefficiënter worden geleverd. Zowel huisartsenpraktijken als zorgverzekeraars hebben belang bij dit inzicht. Men is veel tijd kwijt met verwerking van de data en heeft het gevoel dat dit slimmer kan.
INVULLING

In overleg met Nippur is een traject ingegaan middels een gelaagde DWH-architectuur op het Microsoft SQL Server platform. Nippur heeft hiervoor een DWH-architect/ -ontwikkelaar ingezet welke verantwoordelijk is voor het realiseren van de nieuwe oplossing. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij in de eerste fase de nadruk ligt op de opbouw van het platform en het inlezen van de data in een bron DWH-omgeving. Daarnaast worden de datamanagers begeleid bij het gebruik van de data uit deze omgeving. In de volgende fase ligt de nadruk meer op het verder optimaliseren van de datastromen en gebruik van data middels het KPI-rapportages.

Dankzij het nieuwe platform zijn de data-analisten nog maar een fractie van de tijd kwijt met het verwerken van de data. Er kan nu veel flexibeler met de data gewerkt worden en ze kunnen zichzelf concentreren op het leveren van goede KPI-rapportages. Daarnaast kan men met de specialisten gericht data analyseren die bijdragen aan nieuwe manieren van behandelen.