Rabobank

Vernieuwen van BI bij Betalen & Sparen

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Rabobank is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. Internationaal richten Rabobank zich vooral op de food- en agribusiness.

VRAAGSTELLING

Rabobank is actief in een veranderende markt. Primair doel van de keten Betalen & Sparen is om het betalingsverkeer veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Men wil zich onderscheiden door de klanten unieke inzichten te bieden én door klanten te laten profiteren van het feit dat Rabobank wordt gevormd door een groot netwerk. Het Binnen het domein Betalen & Sparen wil men een aantal veranderingen doorvoeren om klaar te zijn voor de toekomst. Men heeft daarvoor Nippur gevraagd om deze veranderingen door te voeren.
INVULLING

Nippur heeft samen met de mensen van het BI-team een aantal zaken opgepakt:
Opstellen van een nieuwe architectuurdocument. Aan de hand van dit document zijn architecten en consultants in staat om de toegevoegde waarde van de afdeling en de bijbehorende producten en diensten uit te leggen aan hun business collega's.
Het selecteren van een databaseplatform en ETL-tool om naast de traditionele omgeving ook snel nieuwe prototype's te kunnen bouwen.
De effectiviteit van de business analisten op een hoger niveau krijgen middels coaching.

Dankzij dit traject is de kwaliteit en bruikbaarheid van de BI producten op een hoger niveau werden gebracht. Er zijn in nauwe samenspraak met productspecialisten nieuwe dashboards gemaakt voor het gebruik van diverse bankproducten. Een goede sturing op deze producten heet een positieve invloed op de het bezit én het gebruik van deze producten.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN