RIJNSTATE

Advies Data & Analytics omgeving

Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem met naast Arnhem nog drie locaties. Zij hebben 29 specialismen, ruim 750 bedden en ongeveer een half miljoen mensen in het verzorgingsgebied.

VRAAGSTELLING


Vanwege het toenemend gebruik is er meer behoefte aan regie en beheer op datagebruik. Data moet breder en sneller toegankelijk worden gemaakt en er is behoefte om ook ongestructureerde data te kunnen gebruiken in analytics toepassingen. Daarnaast is er behoefte om datascience en artificial intelligence modellen te kunnen ontwikkelen en te valideren om ze daarna te operationaliseren.  

INVULLING


Aan Nippur is gevraagd om een analyse uit te voeren op de behoeften en een advies uit te brengen hoe daar gefaseerd naar toe te bewegen. Daarvoor hebben we gekeken naar de ambities van het ziekenhuis, de meerjarige IT-visie, het strategisch kader en de relevante trends op datagebied in de gezondheidszorg. Vervolgens hebben we naar de huidige situatie gekeken en de tekortkomingen bekeken in relatie tot de ambities. Daarna hebben we de huidige en toekomstige  behoeften geanalyseerd. Samen met het Rijnstate ziekenhuis zijn we gekomen tot een ontwerp van een Cloud dataplatform en  een gefaseerde aanpak. 

De uitkomsten van de analyses zijn vervat in een adviesrapport en gedeeld met alle relevante stakeholders binnen het Rijnstate ziekenhuis. Ondertussen zijn we ook gestart met de eerste fase en worden de eerste use cases gerealiseerd in de Data & Analytics Cloud.

MEER PROJECTEN