SMT

BI en Data-oplossing tijdens ERP-implementatie

SMT is een toonaangevend full service distributiebedrijf, gespecialiseerd in construction equipment, material handling en recycling equipment in de Benelux. Zij biedt haar klanten integrale, full service oplossingen met de verkoop en verhuur van machines, onderhoud en reparatie, en de verkoop van onderdelen.

VRAAGSTELLING

SMT, voorheen Kuiken, start het project Sherpa om het bedrijf te reorganiseren. In dit project wordt een nieuw ERP geïntroduceerd ter vervanging van het oude. Het management heeft behoefte aan rapportage met data uit dit ERP in combinatie met andere bronnen, welke het ERP systeem niet kan leveren. Daarnaast is behoefte aan historie in deze rapportage waardoor een datawarehouse de meest logische keuze is.
INVULLING

In dit project worden zowel de BEAM methode (agile data warehouse design door Lawrence Corr) als de nieuwste inzichten vanuit Nippur getoetst in de praktijk. Nippur is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het datawarehouse inclusief alle rapportages. Daarnaast heeft men een zware rol om te zorgen dat de datakwaliteit in het ERP-systeem aan de eisen van SMT voldoet. Het project is gestart in 2016. Na de go-live in november 2017 is het project in volle gang gericht op de realisatie en het gebruik van de rapportages. Nippur heeft daarbij ook de governance van het gebruik van de rapportages, in samenspraak met de directie, van SMT verbeterd.

Dankzij de Datawarehouse en BI-oplossing is SMT 'in control'. De directie kan met behulp van BI eenduidige sturing aan alle onderdelen in de organisatie geven. Daarnaast wordt het gebruikt om verbeteringen in de processen te organiseren. Dit komt omdat eigenaarschap van rapportages expliciet is belegd in de business organisatie. Deze medewerkers brengen proces-eigenaren, data eigenaren en BI-ontwikkelaars, bij elkaar om de kwaliteit te garanderen die zij gewenst vinden.