Tennet

Data Consultancy voor diverse projecten

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. Het bedrijf houdt zich o.a. bezig met transport van elektriciteit, het voorkomen en oplossen van storingen en draagt zorg voor de balans tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit. TenneT is eigendom van de Nederlandse staat.

VRAAGSTELLING

De vele afdelingen in dit grote bedrijf hebben elk hun eigen informatiebehoefte. Het Business Information Services-team zorgt binnen een steeds bewegend landschap voor continue beschikbaarheid van de bestaande rapportages en de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten. Een voorbeeld van zo’n beweging in het landschap was de upgrade van het belangrijkste ERP-systeem, die gepaard ging met structuurwijzigingen in de door Business Information Services uitgelezen data. Een ander project was Transforming TenneT, een ingrijpende aanpassing van de organisatiestructuur, met impact op de rapportages. Momenteel lopen de voorbereidingen voor een enorme verandering: samenvoegen van de door TenneT Nederland en TenneT Duitsland gebruikte ERP-systemen.
INVULLING

Een van onze consultants is ingezet in het Business Information Services-team voor een breed scala aan taken. In het project ‘Delivery Booster’ werkt zij in nauwe samenwerking met de afdeling Grid Field Operations aan een dashboard dat (door inzicht te bieden in werkvoorraad en voortgang) moet bijdragen aan meer slagkracht in de onderhoudswerkzaamheden in het veld. In het project ‘Self Service BI’ bouwt zij voor de afdeling Project Control aan volledig historische datamarts waarop controllers naar behoefte hun eigen rapporten kunnen maken. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol bij het opleiden van trainees.
Zij is intensief betrokken geweest bij de genoemde migraties (Transforming TenneT en upgrade ERP-systeem), van impactanalyse tot inrichten van omgevingen t.b.v. de gebruikersacceptatietest en het analyseren en oplossen van bevindingen.

Door de steeds grotere rol van data in de organisatie wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op de expertise van het Business Information Services-team. Nippur levert hier inmiddels al enige jaren een belangrijke bijdrage.

MEER PROJECTEN