TFS

Harmonisatie BI-tooling

FEI ontwerpt, produceert en ondersteunt het breedste scala aan hoogwaardige microscopieworkflows die afbeeldingen en antwoorden bieden op de micro-, nano- en picometerschalen.
Thermo Fisher Scientific heeft FEI Company in september 2016 overgenomen als onderdeel van de Analytical Instruments Group (AIG) in de nieuw gevormde divisie Materials and Structural Analysis (MSD).

VRAAGSTELLING

Het bedrijf had al een aantal BI-tools gekocht in het verleden. Deze tools worden echter nauwelijks gebruikt. Sommige zijn zelfs nooit geïmplementeerd maar vereisen nog wel dat jaarlijks de supportfee wordt betaald. Beschikbare middelen zullen efficiënter worden besteed zodra het bedrijf heeft gekozen voor een tool(set) die beter past bij de eisen van de organisatie.
Nippur werd gevraagd om een advies uit te brengen betreffende de selectie van een dynamische rapportage- en analyseomgeving. Het advies diende te resulteren in de keuze van één of meer software producten die het beste passen bij de functionele wensen van de eindgebruikers én bij de eisen zoals die worden gesteld door de BI-architectuur die op dat moment werd geïmplementeerd.
INVULLING

Nippur heeft de opdracht uitgevoerd door de belangrijkste betrokkenen te interviewen en door te kijken hoe rapportage nu plaatsvindt. Onder andere door de 'best practice' rapporten te onderzoeken. Nippur heeft haar functionaliteits- en architectuur matrix gebruikt om het bedrijf te helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot hetgeen dat als belangrijk wordt ervaren in de organisatie.
De toolset werd uiteindelijk ook geëvalueerd in het licht van Nippurs visie op het leveren van standaard rapportage als onderdeel van onze 'informatie levering'-filosofie en het vermogen tot meer geavanceerde analyse en prototyping, als onderdeel van onze 'data levering' filosofie. De te kiezen toolset kan bij voorkeur eenvoudig worden overgezet van 'data levering'-oplossing naar 'standaard rapportage'.

Het onderzoek resulteerde in the selectie van een BI suite die goed paste bij de functionele eisen van de organisatie en die tevens aanwezige kennis in de organisatie wist te behouden. Het was de meest kost-effectieve investering (in break-even termen vergeleken met andere producten). Als bijproduct van het onderzoek werd een aantal datamanagement gerelateerde problemen ontdekt. Deze werden gedocumenteerd, inclusief aanbevelingen ter aanvulling van de roadmap met stappen nog te zetten.

MEER PROJECTEN